V mezinárodní soutěži Student Academy vyhrála cyklistická helma od studentky Sutnarky

Soutěž Studující Úspěchy

I přestože společenský život ustal, český mladý design žije dál! Důkazem toho také je, že na 6. ročníku festivalu Meat Design Ostrava 2020 proběhla mezinárodní multioborová soutěž studentských prací Student Academy.

Letošní ročník soutěže se zaměřil na návrhy v oblasti užitého designu, novinkou bylo rozdělení kategorií na střední a vysoké školy. Porota vybírala z celkem 81 přihlášených projektů a šest nejlepších v obou kategoriích postoupilo do užšího výběru.

Vítězkou vysokoškolské kategorie se stala Olena Muziková, studentka třetího ročníku magisterského ateliéru Design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Cenu získala za cyklistickou helmu, přičemž porota nejvíce ocenila kvalitu produktu a jeho funkčnost, zvláště pak celoroční použití a bezpečnost. Na vysoké úrovni byla i kvalita zpracování prezentace a vysoká míra uplatnění na trhu.

V čele poroty zasedl designér Marcel Mochal ze studia LLEV, kterého doplnili pedagogové ze zahraničních spřízněných organizací. Jmenovitě ředitelka festivalu Meat Design Karolína Skórková, Daniel Barták za studio FORMDESIGN, Daniella Koós, zástupkyně partnerské organizace FISE z Maďarska, René Baďura z Technické univerzity ve Zvolenu a Małgorzata Jarema, zástupkyně partnerské polské organizace Zamek Cieszyn.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

23. 11. 2020