Prohlédněte si nejlepší bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Z pohodlích svých domovů můžete nahlédnout do nejlepších bakalářských a diplomových prací absolventek a absolventů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, jimž byla udělena Cena děkana a Čestné uznání děkana. Součástí prezentace prací jsou také krátké rozhovory s umělci.

Kvalifikační práce jsou poněkud nadneseně řečeno přechodovým rituálem, o čemž svědčí i výpovědi autorů. Buď předem, v jejich průběhu, nebo zpětně si uvědomují, že se jednalo o neobvyklou událost, která měla dopad na jejich život. Díky nim samotným. Díky osobnostem, které potkali. Díky příležitostem, kterých se jim dostalo. Díky prostředí, v němž vznikly. A konečně i díky době, ve které vznikaly.

Vizuál on-line výstavy se opírá o problémy, které jsou spojeny s distanční výukou, a připravil jej jeden z oceněných absolventů, Vojtěch Liebl. Formou primitivních ilustrací a také záměrnou volbou písma Comic Sans se snaží vyjádřit, že jde o jakési provizorní řešení v rámci možností: Všechno selhalo, ale my se nedáme odradit a pokračujeme dál, i kdybychom si měli jen kreslit a psát rukou.

Neváhejte a vstupte

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

24. 11. 2020


Studentka FZS ovládla akademický šampionát v požárním sportu

Soutěž Sport Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

05. 12. 2021

Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

01. 12. 2021

Fakulta právnická přechází na on-line výuku

covid-19 Studium Tisková zpráva

Fakulta právnická

24. 11. 2021

Bečovský zámek velkolepě představil novou expozici. Světelná instalace se dotýkala hvězd

Spolupráce Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

02. 12. 2021

Studium v Izraeli pohledem designérky

International Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2021