Prohlédněte si nejlepší bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Z pohodlích svých domovů můžete nahlédnout do nejlepších bakalářských a diplomových prací absolventek a absolventů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, jimž byla udělena Cena děkana a Čestné uznání děkana. Součástí prezentace prací jsou také krátké rozhovory s umělci.

Kvalifikační práce jsou poněkud nadneseně řečeno přechodovým rituálem, o čemž svědčí i výpovědi autorů. Buď předem, v jejich průběhu, nebo zpětně si uvědomují, že se jednalo o neobvyklou událost, která měla dopad na jejich život. Díky nim samotným. Díky osobnostem, které potkali. Díky příležitostem, kterých se jim dostalo. Díky prostředí, v němž vznikly. A konečně i díky době, ve které vznikaly.

Vizuál on-line výstavy se opírá o problémy, které jsou spojeny s distanční výukou, a připravil jej jeden z oceněných absolventů, Vojtěch Liebl. Formou primitivních ilustrací a také záměrnou volbou písma Comic Sans se snaží vyjádřit, že jde o jakési provizorní řešení v rámci možností: Všechno selhalo, ale my se nedáme odradit a pokračujeme dál, i kdybychom si měli jen kreslit a psát rukou.

Neváhejte a vstupte

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

24. 11. 2020


Západočeská univerzita pomáhá očkovacím centrům

Absolventi covid-19 Tisková zpráva

Centrum informatizace a výpočetní techniky

21. 01. 2021

Desatero správného psaní (4, 5)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

04. 01. 2021

Konferenci Mechatronika 2022 bude hostit Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Konference Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

11. 01. 2021