FZS realizuje česko-bavorské projekty i za stávajících opatření

Beseda Spolupráce Studenti

V rámci projektu č. 284 Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu absolvovali studenti Fakulty zdravotnických studií dvě naplánované exkurze, vzhledem k současným opatřením samozřejmě online formou. První se uskutečnila 21. 10. v Mariánských Lázních, druhá, s náhledem do všech lázní západočeského regionu, proběhla 26. 11.

Přednášející z Lázní Mariánské Lázně a.s. studenty provedli lázeňským prostředím a seznámili je s provozem a indikačními oblastmi léčby. Druhou exkurzi připravil Institut lázeňství a balneologie v.v.i., jehož ředitelka Kristýna Matějů na úvod představila výzkumnou organizaci. Následovala velice poutavá přednáška primáře Ladislava Špišáka s názvem Klinická balneologie, zaměřená na jednotlivé procedury a indikační oblasti lázeňství. Na závěr si studenti vyslechli přednášku Přírodní léčivé zdroje Tomáše Vylity o samé podstatě těchto zdrojů, geologické specifičnosti západočeské lázeňské oblasti a provozu, který zdroje uchovává, připravuje a ochraňuje. 

Mnoho díků patří oběma organizacím za možnost absolvování online exkurzí a dále všem skvěle připraveným přednášejícím.

Projekt, realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014–2020, má odbourat jazykové a systémové bariéry ve vzdělávání a přizpůsobit ho změněným podmínkám na společném trhu práce. Na projektu se podílí Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a také Technische Hochschule Deggendorf prostřednictvím Technologického kampusu Cham.

Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe, a tím docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického (léčba přírodními zdroji, pozn. red.) provozu v česko-bavorském regionu.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

02. 12. 2020


Anglické oddělení UJP bylo hostem online workshopu v Malajsii

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

16. 12. 2020

Zemřel zakladatel katedry archeologie, profesor Evžen Neustupný

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta filozofická

15. 01. 2021

Desatero správného psaní (4, 5)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

04. 01. 2021