Oceněné pracovní listy i aplikace vezmou žáky se speciálními potřebami na Expedici kariéra

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Nejen žákům základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i těm ostatním pomohou při rozmýšlení o budoucnosti pracovní listy a online aplikace Expedice kariéra, které vznikly díky spolupráci Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni a informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje Info Kariéra.

Poradenské pracovníky obou institucí spojil před třemi a půl lety evropský projekt Vzděláním k úspěchu bez bariér. Pracovní listy a aplikaci představili na konci uplynulého školního roku a nyní jejich práce získala Národní cenu kariérového poradenství. Ocenění už 12 let uděluje Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi a letos je z 30 nominovaných získalo pět projektů.

Sebepoznání, Trh práce, Sebeprezentace. To jsou názvy tří sad pracovních listů, jež mohou při výjezdech do škol používat kariéroví poradci, ale s žáky pomocí nich mohou pracovat také sami učitelé. „Cílovou skupinou projektu jsou žáci od druhého stupně základní školy až do konce střední školy, ale listy jsou určeny zejména těm z posledních ročníků,“ říká za Informační a poradenské centrum ZČU Jana Krunclová.

Pracovní listy žákům nabídnou zábavné aktivity, při nichž se nejprve navzájem představí ostatním a poté se začnou zamýšlet nad svými schopnostmi, nad vlastní budoucností, nad tím, co je baví, co se jim povedlo nebo co chtějí dokázat. Prokládají to tvořivé hry, jež díky různým variantám mohou hrát například i žáci s vadou zraku, či krátké pohybové aktivity. „Projekt má podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jednotlivé vzdělávací moduly jsou sestaveny tak, že se dají použít u všech žáků pro mapování jejich měkkých dovedností, jako jsou komunikační schopnosti, spolupráce, samostatnost, plánování nebo zvládání zátěže. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ale bývá začleňování do pracovního procesu složitější než u žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb, a proto jsme se zaměřili především na ně,“ pokračuje Jana Krunclová.

Také online aplikace Expedice kariéra vznikla tak, aby s ní mohl pracovat i uživatel se zrakovým handicapem a byla pro všechny bez problému přístupná. Žáci si po jejím spuštění zvolí velikost písma, která jim vyhovuje, a poté se nechají provést celým procesem volby kariéry, jenž připomíná expedici. Z žáků se v aplikaci stanou lodě na plavbě od sebepoznání k sebeprezentaci. Program vyvinuli pracovníci katedry výpočetní a didaktické techniky na Fakultě pedagogické ZČU. Na rozdíl od pracovních listů mohou žáci aplikaci používat sami bez učitelů či poradců. „Pracovní listy i aplikace jsou poradcům a pedagogům k dispozici už několik měsíců a s několika spolupracujícími poradci na školách jsme zkoušeli a následně vyhodnocovali jejich využití a kvalitu. Průběžně sbíráme zpětné vazby od kariérových a výchovných poradců na školách, jak se jim s pracovními listy pracuje, zda a jak je využívají, co se jim líbí nebo nelíbí,“ popisuje za Info Kariéru Barbora Kreislová.

Díky tomu, že jsou pracovní listy i aplikace snadno přístupné na webu projektu www.bezbarier.zcu.cz nebo na stránkách www.infokariera.cz, mohou s nimi žáci navíc plnohodnotně pracovat při běžné i při distanční výuce.  

Společný projekt Informačního a poradenského centra ZČU a Info Kariéry, do kterého se zapojilo pět základních škol a pět středních škol či gymnázií z Plzeňského kraje, se nyní chýlí ke konci. „Velké díky patří týmu pracovníků Info Kariéry a všem ostatním, kteří se na vzniku těchto materiálů podíleli. Je skvělé vidět, že věci, které v rámci našeho projektu vznikaly, mají smysl a v praxi mohou být užitečným nástrojem nejen pro práci s žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se projekt primárně věnuje,“ dodává Jana Krunclová.


Projekt "Vzděláním k úspěchu bez bariér" reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942 je spolufinancován Evropskou unií.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

10. 12. 2020


Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické působí Laboratoř výzkumu populismu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta filozofická

06. 04. 2021

Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021