Geomatici FAV provádějí výzkum pod záštitou Mezinárodní geodetické asociace

Spolupráce Univerzita Věda

Studijní skupina pod odborným vedením Michala Šprláka nechybí v publikaci The Geodesist’s Handbook 2020, již vydala Mezinárodní geodetická asociace IAG.

Mezinárodní geodetická asociace IAG (International Association of Geodesy) vydala publikaci The Geodesist’s Handbook 2020, v níž mimo jiné informuje o struktuře asociace pro období 2019-2023, jejích výzkumných cílech a pracovních a studijních skupinách, které mají tyto cíle naplnit. Jednou z nich je také studijní skupina pod odborným vedením Michala Šprláka z katedry geomatiky na Fakultě aplikovaných věd ZČU.

Skupina se nazývá Sférické a sféroidální integrální rovnice teorie potenciálu pro transformaci klasických a nových tíhových observací. Kromě vybraných zahraničních odborníků jsou jejími členy také profesor Pavel Novák a Martin Pitoňák ze stejné katedry. Jejich práce navazuje na činnost skupiny Integrální rovnice teorie potenciálu pro prodlužování a transformaci tíhových měření nové generace, které Michal Šprlák předsedal v letech 2015-2018. Členům této skupiny se podařilo během tohoto období publikovat v 52 odborných článcích (většina z nich v impaktovaných časopisech) nové vědecké poznatky týkající se modelování tíhového pole Země.

Dalších úspěchem plzeňské geodetické skupiny, o kterém také informuje The Geodesist’s Handbook 2020, je i to, že profesor Novák byl již podruhé zvolen prezidentem Mezikomisního komitétu pro teorii (Inter-Commission Committee on Theory), jedné ze základních součástí IAG, a zároveň je členem výkonného výboru IAG. Hlavním cílem organizace IAG, založené v roce 1862, je mezinárodní vědecká spolupráce v oboru, který studuje geometrické a fyzikální vlastnosti Země. Výsledky tohoto oboru využívají denně milióny lidí po celém světě. Jde například o realizaci globálního referenčního systému či přesné dráhy navigačních družic.

Galerie


Na snímku zleva geomatici prof. Pavel Novák, Dr. Martin Pitoňák a Dr. Michal Šprlák.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel Hájek

18. 12. 2020