Na Fakultě zdravotnických studií skončil projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení

Další vzdělávání Sport Veřejnost

Poslední den roku 2020 byl zároveň posledním dnem ročního projektu cvičení pro šest cílových skupin lidí se zdravotním postižením.

Vzhledem k nastalé epidemiologické situaci a s ní spojenými restrikcemi nebylo možné uspořádat veškeré lekce pro šest cílových skupin, na které projekt myslel. Cíle projektu ovšem jeho lektoři plnili v maximální možné míře, a tak se dostalo řízené pohybové aktivity dětem s chronickým respiračním onemocněním, dospělým osobám s diebetes mellitus II. typu, dospělým osobám s chronickým vertebrogenním algickým syndromem (bolestí v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou symptomatikou nebo bez ní) a taktéž osobám s duševním onemocněním.

Realizačnímu týmu fakulty se podařilo alespoň některé části projektu převést do formy on-line výuky, případně individuální výuky a cvičení ve venkovních prostorách. Samozřejmě při důsledném dodržení všech ochranných opatření a nařízení vlády ČR.

Nejsilnějším motivem účasti v projektu bylo zlepšení kvality života, která je s pravidelným cvičením spojená. Největší odměnou pro jednotlivé lektory pak je spokojenost účastníků. Slova jedné účastnice cvičení s duševním onemocněním: „Netušila jsem, že cvičení může být tak příjemné dokonce i on-line. Krásně jsem si narovnala záda, uvolnila nohy a skvěle spala.“ O úspěšné edukaci svědčí fakt, že některé lekce budou pokračovat pro zájem účastníků i po skončení projektu (např. nordic walking pro osoby s diabetes mellitus II. typu či právě cvičení pro osoby s duševním onemocněním). O cvičení pro děti s respiračním onemocněním projevily zájem mateřské školy v rámci prevence.

Projekt “Pohybová aktivita při zdravotním postižení” č. 170/2020/PVP/OKD vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu “Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením”.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

05. 01. 2021


BoostUp night - soutěž projektů i podzimní tradice

Spolupráce Transfer Univerzita

Celouniverzitní

16. 12. 2020

Studenti Sutnarky navrhli vykrajovátka a upekli vánoční cukroví pro seniory

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 12. 2020

Projekt efektivního tréninku paměti na Fakultě zdravotnických studií se uzavírá

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2021