Sutnarka zahájila novou výstavní sezónu dvěma výstavami o česko-izraelských vztazích

Spolupráce Tisková zpráva Výstava

Výstava Záhadné pouto o výjimečném vztahu mezi židovským a českým národem od dávných dob až po novodobou historii znovuobnovených diplomatických vztahů je do 28. ledna k vidění ve Smetanových sadech na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. 

Projekt je inspirován dlouholetým hlubokým přátelstvím mezi Českou republikou a Izraelem. Námět a texty výstavy sestavil její kurátor, hebraista a diplomat Robert Řehák ve spolupráci se specialistkou na Blízký východ Irenou Kalhousovou. Ilustrace a grafické zpracování vytvořili pod vedením Renáty Fučíkové studenti ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Grafická úprava a vizuál výstavy je dílem studenta navazujícího magisterského ateliéru Grafický design Jakuba Heyduka.

„Tradice dobrých vztahů mezi oběma zeměmi je dlouhodobá a město Plzeň tyto hluboké vztahy již léta rozvíjí. Spolupracuje s Izraelem zejména v kulturní oblasti, o čemž svědčí mimo jiné i podpora tohoto projektu, jenž přibližuje vzájemné vztahy na několika vybraných událostech a málo známých fenoménech. Město Plzeň nezapomíná ani na minulost, kdy si každoročně připomíná transporty, při nichž bylo odvlečeno na tři tisíce plzeňských Židů, na oběti holokaustu vzpomíná i veřejným čtením jejich jmen. Podporuje také instalaci takzvaných Stolpersteinů, tedy Kamenů zmizelých, které jsou ukládány do dlažby před budovy, odkud byly židovské oběti odvlečeny, “
uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

 

Kromě projektu Záhadné pouto, který se představil již vloni v Rožmberském paláci na Pražském hradě, je v Galerii Ladislava Sutnara nainstalována výstava nazvaná Masaryk Square AR/VR Exhibition, která využívá virtuální a rozšířenou realitu. Výstava je prvním plodem spolupráce Fakulty designu izraelského Holon Institute of Technology a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Počátek spolupráce se váže k třicátému výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Státem Izrael a Českou republikou. Společné aktivity koordinují Eitan Bartal, Arnošt Marks a Jan Van Woensel.  

Výstava představuje výstupy kurzu „Design a vývoj pro prostředí virtuální reality“. Projekt úspěšně propojuje české a izraelské studenty, kteří mohou profitovat z odbornosti obou fakult i z technického vybavení laboratoří a ateliérů. Vzniká tak příležitost vytvořit sdílený prostor pro projekty, které v sobě spojují technologii a vědu s designem.

S ohledem na leitmotiv naší spolupráce a náš progresivní zájem o nová média jsme se rozhodli zvýraznit a oživit ve virtuálním světě klíčové osobnosti a historické události, které jsou pojítkem mezi českou a izraelskou kulturou a společností. Naše společné výstavy a projekty se proto soustředí právě na významná témata našeho společného dědictví,“ popisuje kurátor Galerie Ladislava Sutnara Jan Van Woensel. Určitým katalyzátorem a místem setkávání nových vizuálních a virtuálních narativů se stal prostor skutečného Masarykova náměstí v Tel Avivu. Studenti Fakulty designu izraelského Holon Institute of Technology na základě svého výzkumu vytvořili virtuální prostředí, které diváka pohltí a aktivně zapojí. V malých týmech pod vedením Eitana Bartala a Alona Rubina zpracovali sedm jedinečných projektů, které se představí právě v rámci výstavy Masaryk Square AR/VR Exhibition.  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která neumožňuje otevření Galerie Ladislava Sutnara pro veřejnost, je instalace výstavy koncipována tak, aby byla dobře viditelná z ulice. Výstavu ve Smetanových sadech doplňují panely umístěné v mázhauzu radnice.

Program byl finanční podpořen izraelským ministerstvem zahraničních věcí a Magistrátem města Plzně.

 

Místo a termín: Záhadné pouto, panely před SVK PK, do 28. 1. 2021

Výstavu pořádají: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, statutární město Plzeň

Místo a termín: Masaryk Square AR/VR Exhibition, Galerie Ladislava Sutnara, do 30. 1. 2021

Výstavu pořádají: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Holon Institute of Technology

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

11. 01. 2021


Absolventi plzeňské Fakulty pedagogické nastupují do škol ve větší míře než dříve

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

29. 03. 2021

Menza začne vydávat obědy bez objednávek

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Technologie ze Západočeské univerzity se mohou představit na akci Busyman Day

Transfer Univerzita Věda

Odbor transfer a smluvní výzkum

09. 04. 2021