Zemřel docent Jan Slavík z katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd

Univerzita Zaměstnanci

Ve věku 72 let zemřel v pátek 29. ledna docent Jan Slavík, který na plzeňské katedře fyziky působil 45 let. Odborník na fyziku plazmatu stál také deset let v čele plzeňské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

„Albert Einstein kdysi řekl, že fyzika je věc veliká a vážná a nelze ji směňovat za peníze. Nevím o nikom, kdo by toto krásné krédo tak dokonale naplňoval jako docent Jan Slavík. Fyziku vášnivě miloval, studoval její historii i filozofické souvislosti i její nejsložitější zákoutí. Nepoznal jsem fyzika s tak rozsáhlými, často i velice hlubokými a detailními znalostmi široké škály fyzikálních oborů. A přitom mu vůbec nešlo o slávu, citační index či body v RIVu. Je velice vzácné takového vskutku renesančního člověka potkat. Měli jsme velké štěstí, že Jan Slavík působil právě na naší univerzitě,“ říká rektor Miroslav Holeček.

"Pana docenta Jana Slavíka znám od roku 1977, kdy jsem nastoupil na katedru fyziky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Byl jedním z nejvzdělanějších a nejchytřejších lidí, s kterými jsem se v životě setkal. Měl rozsáhlé znalosti nejen v oblasti fyziky a jejích dějin, ale i filozofie a historie obecně. V posledních letech se zabýval dějinami Číny, kterou několikrát navštívil. Zajímal se také o umění. Pravidelně navštěvoval divadelní představení a koncerty vážné hudby. Měl vyhraněné názory na každou problematiku a byl vášnivým diskutérem. Své názory se nebál otevřeně prezentovat ani před rokem 1989, i když se tím dostával do problémů. Po listopadu 1989 byl důležitým členem týmu lidí, kteří se zasloužili o vznik Západočeské univerzity. Byl to laskavý a spolehlivý člověk. Bude nám velmi chybět,“ vzpomíná na Jana Slavíka profesor Jaroslav Vlček, vedoucí katedry fyziky.

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., se narodil 7. prosince 1948 v Chebu. V letech 1967 až 1972 studoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1973 obhájil rigorózní práci. Následovala interní aspirantura na Institutu fyziky ve Varšavě a studium relativistické fyziky. V roce 1976 Jan Slavík nastoupil na plzeňskou katedru fyziky Vysoké školy strojní a elektrotechnické, kde působil nejprve jako odborný asistent. Na katedře fyziky se začal věnovat fyzice plazmatu a v roce 1993, kdy už se Vysoká škola strojní a elektrotechnická stala Západočeskou univerzitou v Plzni, habilitoval v oboru Aplikovaná fyzika. V letech 1993 - 2013 byl zástupcem vedoucího katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd.

Jméno docenta Jana Slavíka byla ale spojováno i s dalšími katedrami ZČU. Byl členem oborové rady pro doktorské studium v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, později i v oboru Termomechanika a mechanika tekutin na Fakultě strojní a počínaje rokem 2004 patřil také mezi členy oborové rady Teorie vzdělávání ve fyzice na Fakultě pedagogické. V letech 1989 - 1999 byl předsedou plzeňské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků a coby autor a spoluautor je podepsán pod desítkami vědeckých prací. Od roku 1999 se intenzivně zapojil do práce přípravného výboru Interdisciplinárního semináře Západočeské univerzity a stal se výraznou osobností při každoročním setkání významných představitelů různých vědeckých oborů z celé České republiky.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

03. 02. 2021