Sutnarka představí knihu Záhadné pouto, věnovanou výjimečnému vztahu českého a židovského národa

Press Release University Public

Letošní již druhou mimořádnou česko-izraelskou online konferencí oslavuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni loňské třicáté výročí obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Uskuteční se v úterý 9. února a bude spojená s oficiálním představením nové knihy Záhadné pouto, věnované výjimečnému vztahu mezi českým a židovským národem. Online události, která bude přístupná široké veřejnosti na YouTube kanálu Sutnarky, se kromě hlavních protagonistů projektu a zástupců Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulty designu izraelského Holon Institute of Technology zúčastní také ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček, velvyslanec České republiky v Tel Avivu Martin Stropnický a velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron.

Mezinárodní online konferenci spojenou s představením knihy Záhadné pouto bude možné sledovat 9. 2. od 10:00 na Facebooku i na YouTube.

„Příběhy spojující historii obou zemí se pro obě fakulty staly základem spolupráce jednoznačně mířící do budoucnosti, při níž otevíráme nové příležitosti prostřednictvím kreativity a nových technologií,“ uvedl proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Arnošt Marks.

Kultura, víra a osudy lidí těchto dvou zemí jsou provázány linkou společných příběhů a obrazů již více než jedno tisíciletí. Díky mnoha statečným jedincům spolu oba národy nadále sdílí historii, hodnoty a osudy. Některá pouta, příběhy a historické události, které kniha Záhadné pouto přináší, jsou notoricky známé, jako například osud spisovatele Franze Kafky, příběh Golema či temná kapitola 2. světové války. Autor textů, diplomat Robert Řehák, se však spolu se studenty ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením Renáty Fučíkové snažili vynést na povrch i málo známé či neznámé důkazy a příklady propojení, jako jsou staré česky psané komentáře v hebrejských náboženských spisech, vztah Karla IV. k Židům a společné znaky jeho urbanistického pojetí Nového Města pražského a Jeruzaléma nebo inspirace novináře a aktivisty Theodora Herzela Staronovou synagogou při vytváření názvu města Tel Avivu. „V knize jsem se snažil popsat ono záhadné pouto mezi českým a židovským národem. Je tu již více než tisíc let a nedokázal jej díky mnoha statečným lidem zničit ani antisemitismus, ani nacistický nacionalismus a ani komunistický režim. Působivé práce nadaných studentů Sutnarky pod vedením vynikající Renáty Fučíkové jsou pokračováním sdílení historie, hodnot a osudů obou národů,“ uvedl Robert Řehák.

Obsah knihy dále rozvíjí téma výstavy Záhadné pouto, vytvořené společně fakultou a velvyslanectvím Státu Izrael v České republice a prezentované na začátku tohoto roku na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

„Práce na projektu mapujícím tisícileté česko-židovské vztahy byla opravdu nádherná a přínosná. Zadala jsem ji celému ateliéru. Zkušenější ilustrátoři z vyšších ročníků podali jako vždy výborný výkon. Obrovským překvapením však byly ilustrace studentů prvního a druhého ročníku. S velikou vervou se pustili do studia podkladů - museli pracovat s mapami, rytinami, ornamenty i symboly. Pracovali i s fotografiemi a dokumenty z moderní historie. Mnozí studenti navštívili studovnu Židovského muzea v Praze i památky židovské kultury v Praze a v Plzni. Některé podklady jim dodal autor textu knihy, doktor Robert Řehák. Vznikla svěží a zároveň podrobná kniha, v níž se organicky spojují informace s emotivními ilustracemi. Nesmím zapomenout na citlivou grafickou úpravu, která je dílem studenta Sutnarky Jakuba Heyduka,“ shrnula akademická malířka Renáta Fučíková.

Knihu je možné objednat e-mailem zaslaným na adresu: sbooks@fdu.zcu.cz.

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael, Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice, městem Plzní, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a Západočeskou univerzitou.

 

Program konference

Aktivity Sutnarky a HITu reflektující CZ/IL vztahy v umění/kultuře

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Sutnarka

Arnošt Marks / proděkan pro tvůrčí činnost

 

CZ/IL vztahy, CZ perspektiva a budoucnost

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Tomáš Petříček / ministr

 

CZ/IL vztahy, výzvy a příležitosti

Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

Martin Stropnický / velvyslanec

 

CZ/IL vztahy, IL perspektiva a budoucnost

Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Daniel Meron / velvyslanec

 

Záhadné pouto a 31. výročí obnovení diplomatických vztahů

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Robert Řehák / diplomat, autor knihy Záhadné pouto

 

Záhadné pouto – výstava, launch knihy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Sutnarka

Renáta Fučíková / vedoucí ateliéru Didaktické ilustrace

Tereza Piskláková / studentka ateliéru Didaktické ilustrace

 

Masaryk Square VR - výstava

Holon Institute of Technology / HIT

Eitan Bartal / pedagog

 

Perspektiva a budoucnost Záhadného pouta

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Sutnarka

Arnošt Marks / proděkan pro tvůrčí činnost

Gallery


Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Šárka Stará

04. 02. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021