Projekt BETECH v oblasti zdravotnické termodiagnostiky byl úspěšně ukončen

covid-19 Spolupráce Věda

V loňském roce vznikl v  souvislosti s bojem proti nemoci covid-19 projekt s názvem BETECH. Zaměřoval se především na zdravotnickou termodiagnostiku, tedy měření teploty pomocí termokamer zejména v místech se zvýšeným výskytem osob, jako jsou nemocnice, firmy, úřady, školy nebo obchody. Jeho hlavním koordinátorem bylo výzkumné centrum NTC, dále se na něm podílela Fakulta zdravotnických studií a Fakulta strojní. S odborníky ZČU úzce spolupracovalo Techmania Science Center.

Velmi častým řešením, jak lze detekovat osobu s horečkou a zabránit jí v kontaktu se zdravými osobami, je instalace termokamery. V praxi se ale často využívají zařízení s nevhodnými technickými parametry nebo se termokamery používají nesprávným způsobem. Motivací pro vznik projektu BETECH proto byla snaha, aby nainstalované termokamery neposkytovaly pouze iluzi bezpečí, ale aby skutečně fungovaly jako spolehlivý nástroj pro boj s epidemiemi. V souvislosti s tím byla součástí projektu i osvěta v oblasti termovizního měření osob. Zároveň chtěla Západočeská univerzita jako spoluzakladatel Techmania Science Center pomoci se zajištěním bezpečného provozu centra a přispět ke zvýšení jeho návštěvnosti.

Výzkumníci z NTC, kteří mají s použitím termokamer bohaté zkušenosti a disponují vybavením pro vývoj a ověřování měřicích systémů, oslovili odborníky z Fakulty zdravotnických studií, aby zaštítili zdravotnickou část projektu, která se týkala především kontaktního měření teplot lidí, správné práce s ochrannými pomůckami apod. Výsledkem bylo laboratorní ověření nových způsobů, jak pomocí termokamer přesněji měřit teplotu osob a jak je využít pro monitorování epidemie.

Vznikl také projekt dlouhodobého výzkumu, jehož cílem je poučit se ze současné epidemie a připravit řešení pro funkční systém spolehlivé termodiagnostiky osob v ČR pro budoucí epidemické hrozby projevující se zvýšenou teplotou nakažených. Byl vytvořen také Rychlokurz zdravotnické termodiagnostiky pro začátečníky, akreditovaný radou Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Nezanedbatelným přínosem bylo i šíření informací o termodiagnostice prostřednictvím tisku, rozhlasu a sociálních médií. Připravované vzdělávací akce musely být kvůli přísným opatřením odloženy.

„Rok 2020 znamenal začátek koncepčního řešení zdravotnické termodiagnostiky na ZČU, a proto jsem byl nadšen, když se nám podařilo získat prostředky na pokračování výzkumu v této oblasti i pro následující roky. Získali jsme totiž projekt Ministerstva vnitra ve výzvě zaměřené na složky integrovaného záchranného systému a jejich přípravu na krizové situace a epidemické hrozby,“ řekl profesor Milan Honner, vedoucí týmu Termomechaniky technických procesů a hlavní řešitel projektu.  

„Jsem velmi rád, že v projektu BETECH došlo k naplnění mezioborové a mezifakultní spolupráce, která je jedním z našich hlavních cílů, a že jeho prostřednictvím mohla univerzita plnit své závazky v tvůrčí činnosti i společenské odpovědnosti,“ zhodnotil projekt ředitel NTC Petr Kavalíř.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

05. 02. 2021