RICE dalo podobu inteligentním průmyslovým systémům budoucnosti

Univerzita Úspěchy Věda

Tým výzkumného centra RICE na Fakultě elektrotechnické ZČU uskutečnil dlouholetým projektem svou vizi, jak by měly vypadat inteligentní průmyslové systémy budoucnosti.

Projekt RICE-NETESIS byl nejrozsáhlejším projektem, který centrum řešilo od začátku roku 2016 do konce roku 2020. Vznikla díky němu řada nových technologií, jako například:

  • koncepce a technologie pro přeměny elektrické energie
  • nové elektrické pohony
  • mikromechatronické a robotické systémy
  • technologie pro bezdrátový přenos energie
  • nové technologie v oblasti tištěné elektroniky a chytrých textilií
  • senzory a speciální detektory
  • nové algoritmy pro řízení a diagnostiku složitých elektronických, mechatronických a robotických systémů
  • nové modelovací a simulační techniky a jiné

Všechny oblasti jsou nezbytným článkem v řetězci inteligentních systémů. Centrum díky těmto funkčním výsledkům získalo cenné know-how, které využije při tvorbě zcela nových, nikoliv pouze inovovaných výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Díky dosaženým výsledkům získalo RICE řadu nových strategických partnerů, dlouhodobých projektů financovaných často plně z neveřejných zdrojů a zapojilo se do projektů například s Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN či s americkou NASA.

Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

16. 02. 2021


Fakulta pedagogická zkoumá nové možnosti uplatnění technologií ve vzdělávání

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl byl zvolen prezidentem sdružení Czech Smart City Cluster

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta strojní

03. 02. 2021