Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

V roce 2020 proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU), stejně jako na jiných vysokých školách mezinárodní evaluace v souladu s metodikou hodnocení výzkumných organizací, známou jako Metodika 17+. Tři součásti ZČU dosáhly nejlepšího stupně hodnocení.

Do mezinárodního hodnoticího panelu, který tvoří nezávislí zahraniční experti z významných světových univerzit, nominovala ZČU jedenáct panelistů z celého světa, které potvrdilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Základem hodnocení byla sebeevaluační zpráva. Její součástí byly zprávy všech devíti fakult ZČU a výzkumného centra NTC, které byly hodnoceny v Modulu 3 (společenská relevance), a souhrnná zpráva ZČU, hodnocená v Modulech 4 (viabilita) a 5 (strategie a koncepce). Evaluační panel obdržel podkladový materiál o téměř tři sta padesáti stranách.

Hodnocení probíhalo od jara do konce roku 2020, kdy panelisté pravidelně absolvovali online jednání. V listopadu pak proběhla tzv. „on-site visit“, s ohledem na pandemickou situaci také online, kdy všichni panelisté diskutovali se zástupci součástí a vedením ZČU.

V modulu 3 hodnotil mezinárodní evaluační panel významné výsledky aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost, a to z hlediska ekonomického, sociologického i humanitního. Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly nejvyšší možné hodnocení 5 – „excellent“. Čtyři součásti byly hodnoceny stupněm 4 – „very good“ a tři součásti stupněm 3 – „good“. V modulech 4 a 5 obdržela univerzita hodnocení stupně 4 – „very good“.

Hodnocení zahraničních panelistů zastupujících všechny obory FORD, ve kterých provádí ZČU tvůrčí činnost, přinesla objektivní hodnocení chodu univerzity a cenné náměty pro budoucí řízení a rozvoj. „Hodnocení je pro nás důležitým materiálem pro efektivní řízení univerzity, implementaci určitých změn nebo rozdělování rozpočtu,“ uvedl prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 02. 2021


Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

30. 11. 2021

Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná Fakultou zdravotnických studií

Konference Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

02. 12. 2021

Plzeňští geomatici pomáhají při sjednocování výškových systémů

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

07. 12. 2021

Studentka FZS ovládla akademický šampionát v požárním sportu

Soutěž Sport Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

05. 12. 2021

Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 12. 2021