Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

V roce 2020 proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU), stejně jako na jiných vysokých školách mezinárodní evaluace v souladu s metodikou hodnocení výzkumných organizací, známou jako Metodika 17+. Tři součásti ZČU dosáhly nejlepšího stupně hodnocení.

Do mezinárodního hodnoticího panelu, který tvoří nezávislí zahraniční experti z významných světových univerzit, nominovala ZČU jedenáct panelistů z celého světa, které potvrdilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Základem hodnocení byla sebeevaluační zpráva. Její součástí byly zprávy všech devíti fakult ZČU a výzkumného centra NTC, které byly hodnoceny v Modulu 3 (společenská relevance), a souhrnná zpráva ZČU, hodnocená v Modulech 4 (viabilita) a 5 (strategie a koncepce). Evaluační panel obdržel podkladový materiál o téměř tři sta padesáti stranách.

Hodnocení probíhalo od jara do konce roku 2020, kdy panelisté pravidelně absolvovali online jednání. V listopadu pak proběhla tzv. „on-site visit“, s ohledem na pandemickou situaci také online, kdy všichni panelisté diskutovali se zástupci součástí a vedením ZČU.

V modulu 3 hodnotil mezinárodní evaluační panel významné výsledky aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost, a to z hlediska ekonomického, sociologického i humanitního. Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly nejvyšší možné hodnocení 5 – „excellent“. Čtyři součásti byly hodnoceny stupněm 4 – „very good“ a tři součásti stupněm 3 – „good“. V modulech 4 a 5 obdržela univerzita hodnocení stupně 4 – „very good“.

Hodnocení zahraničních panelistů zastupujících všechny obory FORD, ve kterých provádí ZČU tvůrčí činnost, přinesla objektivní hodnocení chodu univerzity a cenné náměty pro budoucí řízení a rozvoj. „Hodnocení je pro nás důležitým materiálem pro efektivní řízení univerzity, implementaci určitých změn nebo rozdělování rozpočtu,“ uvedl prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 02. 2021


Výstava připomíná cestovatele Jiřího Hanzelku

Absolventi Spolupráce Veřejnost

Fakulta filozofická

05. 02. 2021

Sutnarka představí knihu Záhadné pouto, věnovanou výjimečnému vztahu českého a židovského národa

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 02. 2021

Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Spolupráce Transfer Věda

Fakulta aplikovaných věd

17. 02. 2021