Student vytvořil první únikovou hru pro MS Teams. Svoje znalosti a nápady sdílí s tisíci učiteli

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Student učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň ZŠ Patrik Vaněk se v době online výuky začal více věnovat tvorbě únikových her. O své znalosti a zkušenosti se podělil prostřednictvím webináře pro společnost Microsoft, kde mimo jiné představil pravděpodobně zcela první únikovou hru určenou pro platformu MS Teams. Svoje nápady a inspiraci sdílí také s učiteli prostřednictvím facebookové skupiny. Komunita, která se kolem něj utvořila, čítá na pět tisíc členů.

Patrik Vaněk sice ještě studuje, ale současně působí také jako učitel informatiky a fyziky na 16. ZŠ a MŠ Plzeň. Tvořit únikové hry začal, aby žákům oživil online výuku. Virtuální únikovka je soubor úkolů, které vedou žáka nebo skupinu žáků herním prostředím. Cílem je za pomoci znalostí, logického myšlení, nejrůznějších stop, hádanek a indicií získat klíč k opuštění prostředí. Splnění stanovených úkolů je tedy cestou ven.

Tvořit únikové hry začal Patrik Vaněk vloni na podzim. Prvotní nápad přišel 18. října a už o čtyři dny později ho kontaktovala společnost Microsoft s tím, aby na téma, jak tvořit únikovky v prostředí MS Teams připravil webinář. Patrik tak představil pravděpodobně první únikovou hru pro platformu MS Teams a jeho webinář od té doby nasbíral už 4800 zhlédnutí. Následoval webinář pro UčímeOnline, který má přes 2400 zhlédnutí, videonávod na vytvoření únikové hry v PowerPointu, jenž získal téměř 4100 zhlédnutí, a celá řada dalších webinářů pro různé organizace a školy. Hotové únikové hry, nápady a inspiraci zveřejňuje Patrik Vaněk také na sociálních sítích. Jeho facebooková skupina Únikovky ve škole má v současné době úctyhodných 5 tisíc členů. Tématu únikovek se Patrik Vaněk věnuje i ve své diplomové práci, jejíž název zní Únikové hry v distanční výuce.

Využívání únikových her je jedním ze způsobů takzvaného problémového vyučování, tedy velmi efektivní didaktické metody, která v žácích podporuje rozvoj myšlení, schopnost řešit problémy a překonávat překážky. Zároveň jde o prvek gamifikace ve výuce, tedy využití herních prvků v mimoherním prostředí. Podobně jako u her, kde se postupně zvyšuje obtížnost, může i ve virtuálních únikových hrách plnit žák stále obtížnější úkoly. Hry se dají využívat i jako podpora kooperativního učení.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

24. 02. 2021


Západočeská univerzita se připravuje na částečný návrat studentů posledních ročníků

covid-19 Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 04. 2021

Ruské centrum nabízí pomoc s ruštinou během pandemie

covid-19 Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

09. 04. 2021

Západočeská univerzita má nový intranet

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021