Studenti se můžou hlásit na multimediální seminář o otevření hranice v roce 1989/1990

Seminář Studenti Studium

Od 22. do 26. března se uskuteční bezplatný online vzdělávací seminář k tématu Storytelling o otevření hranice v roce 1989/1990. Akce je určena studentům ZČU a Univerzity Pasov, kteří budou spolupracovat na tvorbě krátkých digitálních příběhů ve virtuálním prostředí. Uzávěrka přihlášek je 17. března.
Seminář kombinuje výuku, diskuzní setkávání a konzultaci s odborníky. Studenti budou pod vedením zkušených mediálních koučů a pedagogů z Čech a Bavorska vytvářet zajímavé příběhy z česko-bavorské novodobé historie za pomoci jednoduchých digitálních technologií, osvojí si mediální, interkulturní a jazykové kompetence. Znalost jazyka není podmínkou, akce bude tlumočena.

Více informací k semináři naleznete na webu Univerzity Pasov v sekci Blokové tematické semináře.

Seminář se uskuteční v rámci projektu Přepni (se) na historii a zaměřuje se na mediální historicko-politické vzdělávání a památná místa v česko-bavorském příhraničí. Jde o společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU a Univerzity Pasov.

Celouniverzitní

Lenka Mahdalová

26. 02. 2021


ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

International Office

01. 04. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 04. 2021