Testování zaměstnanců už je pro ZČU a její zaměstnance povinné

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Zatímco dosud bylo testování zaměstnanců ZČU, kteří nemohou vykonávat práci z domova, dobrovolné, od 17. března bude nejvýše sedm dní starý negativní test na koronavirus pro přítomnost na pracovišti bezpodmínečně nutný.    

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. března 2021, které nařizuje veřejným zaměstnavatelům testovat od 10. března zaměstnance na koronavirus, se vztahuje také na veřejné vysoké školy. 

Od 17. března tak smí být  zaměstnanci ZČU přítomni na svém pracovišti pouze tehdy, jestliže v posledních sedmi dnech podstoupili test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. 

Koho se testování netýká?

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Absolvovat testy nemusejí ani ti zaměstnanci, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedením očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

V souladu s mimořádným opatřením a na základě dodatku č. 23 rozhodnutí rektora č. 24R/2020 se nemusejí nechat testovat ani zaměstnanci, kteří pracují z domova.

Na home office rizikové kontakty nehrozí

Vzhledem k omezeným testovacím kapacitám univerzita vyzývá své zaměstnance, aby v maximální možné míře využívali home office. Kromě toho, že se vyhnou možným rizikovým kontaktům, umožní lidem, kteří z domova pracovat nemohou, aby se na univerzitě nechali otestovat.

Jak se nechat testovat?

Na testování je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému. Zaměstnanci, kteří jsou přihlášeni na test, ale nemohou se na něj dostavit, by se měli co nejdříve z rezervovaného termínu odhlásit, tak aby ho případně mohli využít ostatní.

Testování bude zatím probíhat na stejných místech jako dosud. Pro zaměstnance fakult a pracovišť v kampusu je primárně určené testovací centrum ve vestibulu Fakulty strojní, kde probíhají testy vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Pro zaměstnance působící v centru města je k dispozici testovací místo na Fakultě zdravotnických studií, a to vždy ve středu také od 8 do 12 hodin. Testování v obou univerzitních testovacích centrech zajišťují zaměstnanci a studenti FZS, a to s využitím antigenních testů, výtěrem z nosohltanu.

Výsledky testů se zaměstnanci dozví vždy do 15–20 minut, teprve s negativním výsledkem testu mohou odejít na své pracoviště. 

S ohledem na omezené kapacity doporučuje ZČU svým zaměstnancům využívat také veřejná testovací centra, kde lze podstoupit test hrazený ze zdravotního pojištění.

Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 03. 2021


ZČU je opět držitelem Erasmus Charter for Higher Education

Studenti Univerzita Zaměstnanci

International Office

15. 04. 2021

Studenti Fakulty filozofické spolupracovali na filmu Plzeň, Klára a já. Podívejte se na něj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

08. 04. 2021

Sutnarka zve na výstavu Mobilita - fascinace pohybem

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 04. 2021