Oddělení CŽV rekapituluje rok s koronavirem a distanční výukou

covid-19 Studium Zaměstnanci

Uplynul rok od 11. března 2020, kdy nás epidemiologická situace donutila vystoupit z komfortní zóny a rychle se naučit spoustu nových věcí. Po prvních zkušenostech s distančním vzděláváním v letním semestru proběhl nakonec i celý zimní semestr nového akademického roku on-line. A stále nevíme, kdy se se studenty a kolegy znovu potkáme osobně.

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání, které se od ledna 2021 začlenilo pod Odbor kvalita a rozdělilo na Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání a Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, po celý rok podporuje vyučující na ZČU v Plzni i na jiných vysokých školách v České republice.

V nabídce oddělení se proto objevilo více kurzů zaměřených na práci s technologiemi – MS Teams (11 běhů), Autorská příprava kurzů v LMS Moodle (16 běhů), ale také kurzy zaměřené na práci s Google dokumenty, Google Classroom, ZOOM a s dalšími internetovými aplikacemi pro výuku na VŠ. Od září do listopadu se konalo také 13 běhů webináře Nouzová distanční výuka, řada z nich byla připravena pro konkrétní pracoviště – např. pro Ústav jazykové přípravy, Asociaci univerzit třetího věku, Českou zemědělskou univerzitu nebo Pedagogickou fakultu UK v Praze. Webinář Jak na synchronní e-learning? byl zaměřen na metodiku realizace distanční výuky formou videokonference. Účastníci získali tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky či webináře, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů na dálku. Tento webinář byl kromě ZČU realizován i pro další univerzity – pro Univerzitu Karlovu a Českou zemědělskou univerzitu. Webinář Didaktické tipy pro distanční výuku ukázal náměty a tipy pro nouzovou distanční výuku na základní a střední škole.

Ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání proběhl workshop Jak na kvalitu on-line vzdělávání: Zaměřeno na LMS, který představil, jak lze dělat a zlepšovat on-line vzdělávání pomocí learning management systému (LMS). A především reagoval na trendy ve využívání LMS. V tomto kontextu lze např. uvést statistiku CIV, která zaznamenává narůstající počet požadavků a zpráv v RT v období 2014 – 2021 (viz fotogalerii).

Přestože jsme museli omezit osobní kontakt, stále jsme se mohli potkávat alespoň on-line. Na platformě ZOOM tak proběhl šestý ročník konference Učitel IN, zaměřené na problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání, který se konal v sobotu 10. října 2020. Konference, na kterou se přihlásilo 230 účastníků z celé České republiky, nabídla devět webinářů a dvě hlavní přednášky.

Rádi jsme pomohli i dalším kolegům, kteří našli odvahu a přesunuli své aktivity do on-line prostředí. Díky podpoře oddělení tak proběhl například ESF seminář Zkušenosti z kombinovaného studia na ZČU, zavádění nových metod výuky, konference Dobrá praxe, Rok jedna, Arabfest pořádané Informačním a poradenským centrem ZČU, Týden zdraví, konference k 30. výročí založení Sdružení učitelů francouzštiny, Technická olympiáda (Plzeňský kraj) nebo ISVK konference doktorandů Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Pro Fakultu strojní jsme nastavovali on-line formuláře (zápis na specializace a formulář pro zapsání a odepsání předmětů) a zajišťovali jsme anonymní hlasování pro vědeckou radu v MS Teams. Technickou podporu jsme poskytli mezinárodní konferenci PROFFORMANCE a v neposlední řadě také Dnu otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni.

Po celý rok jsme také budovali portál Distanční výuka, který slouží jako metodická a technická podpora pro využití technologií ve výuce na vysoké škole a zajištění distančních aktivit. Najdete zde náměty a návody pro rozvoj standardního distančního a on-line vzdělávání i pro situace nouzové distanční výuky. Na webu celoživotního a distančního vzdělávání také naleznete stále se rozrůstající seriál o příkladech dobré praxe on-line výuky na ZČU v Plzni

Stále jsme připraveni poskytnout konzultace i support např. při realizaci kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek. Záznam většiny našich webinářů a kurzů naleznete na našem Youtube kanále a pro aktuální informace doporučujeme sledovat naši stránku na Facebooku. Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.


Galerie


Celouniverzitní

Jakub Truneček

11. 03. 2021


Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021

Menza začne vydávat obědy bez objednávek

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Čtrnáctý ročník středoškolské programovací soutěže PilsProg vyhrál gymnazista z Brna

Další vzdělávání Soutěž Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

12. 04. 2021