Zemřel docent Ladislav Lukáš z katedry ekonomie a kvantitativních metod Fakulty ekonomické

Univerzita Zaměstnanci

Ve věku 79 let zemřel v sobotu 27. února docent Ladislav Lukáš, který na Fakultě ekonomické působil téměř 25 let. Odborník na matematické aplikace v ekonomii byl také aktivním členem České společnosti pro operační výzkum a pravidelně organizoval Semináře výpočtové ekonomie, kterých se účastnilo mnoho českých i zahraničních odborníků.

Jsou zprávy, které se nepíší snadno. Naši fakultu na konci druhého měsíce tohoto roku opustil člověk, který byl tichý i slyšitelný zároveň. Když promluvil, získal si okamžitě pozornost, byl přesvědčivý, věcný v informacích a zároveň přátelský v mezilidských vztazích. Vzpomínám si, když jsem byl prvních pár týdnů na fakultě, jak si přisedl na volnou sedačku v autobuse na cestě na chebské pracoviště, kam tehdy plzeňská část fakulty hromadně jela, a začal si se mnou povídat. Diskutovali jsme spolu další hodinu o pracovních i nepracovních tématech. Kdykoliv jsem jej pak potkával na chodbách našeho pracoviště, vždy z něho čišelo nadšení nejen pro české, ale také pro zahraniční studenty, a vlastně pro všechno, čemu se věnoval. Pravidelně mne informoval o svých cestách na naše partnerské univerzity do Francie a Španělska. A i díky jeho návštěvám k nám na fakultu každoročně jezdí tamní studenti v rámci programu Erasmus+.

"Zpráva o odchodu Ladislava mě velmi rozesmutnila. Budu si ho pamatovat jako výraznou osobnost, vždy velmi laskavou, která milovala Limoges. Vždy velmi nadšeně sdílel své zkušenosti s našimi studenty, na jeho návštěvu u nás máme mnoho vzpomínek. Jeho přátelé z Limoges jsou poctěni, že měli příležitost se s ním během života potkat,“ napsal nám Laurent Bourdier, viceprezident Zahraničních vztahů na naší partnerské univerzitě v Limoges ve Francii.

Profesní kariéra docenta Lukáše nesměřovala od začátku do akademických kruhů. Brilantní analytické myšlení rozvíjel při studiu oboru Konstrukce tvářecích strojů na VŠSE v Plzni a poté na VUT v Brně, kde se věnoval studiu mechaniky tuhých těles. Poté studoval aproximační a numerické metody na Fakultě matematicko-fyzikální UK v Praze. Jako vědecko-výzkumný pracovník pracoval dlouhá léta ve Výzkumném a zkušebním ústavu v Plzni a poté v závodě Škoda Těžké strojírenství. Již zde však řídil oddělení managementu informačních systémů, což jej nakonec profesně nasměrovalo k ekonomii. V září roku 1996 nastoupil na FEK ZČU, svázal s ní svoji další kariéru a pomáhal vzdělávat 25 let stovky studentů v ekonomických oborech.

V roce 2007 se na Fakultě strojní habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Díky docentu Lukášovi byla Fakulta ekonomická v období let 2006-2011 jedním ze čtyř spolupracujících pracovišť, která tvořila Centrum  základního  výzkumu  dynamické  ekonomie  a  ekonometrie (CZVDEE).  Toto  centrum  bylo  vytvořeno  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  a  sestávalo  ze čtyř podobně, avšak vzájemně komplementárně teoreticky  zaměřených  pracovišť  na  VŠE/FFÚ  Praha, UK/FSV Praha, ČAV/ÚTIA/Oddělení ekonometrie Praha a ZČU/FEK Plzeň.

Po docentu Lukášovi zůstala prázdná kancelář a smutek v srdcích všech nás, jeho kolegů. Ale zároveň i trvalá a nesmazatelná stopa v životech mnoha spolupracovníků i jeho studentů, kteří dnes na mnohých místech v Česku i jinde po Evropě těží z jeho znalostí, dovedností a vášně pro matematickou ekonomii.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis, proděkan

11. 03. 2021


Menza začne vydávat obědy bez objednávek

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Fakulta ekonomická opět obhájila mezinárodní certifikát Partner in Learning

Spolupráce Úspěchy

Fakulta ekonomická

16. 04. 2021