Erasmus mezi protesty a rouškami

covid-19 Studenti Studium

Díky možnostem globalizovaného světa se alespoň časově omezené studium v zahraničí, které dříve bylo výsadou, stalo normou. Velkým dílem tomu pak přispívá i Evropská unie a její program Erasmus+. Není ale asi těžké usoudit, že letošní rok nebyl ideálním nejen pro cestování, ale ani pro studium na zahraničních univerzitách.

"K výjezdu mě motivovalo hned několik faktorů. Jeden z nich byl, že člověku se pro praxi velmi hodí zkušenosti z ciziny, která ještě k tomu stále více ztrácí svůj „cizí“ charakter, ale začíná být považována jako rozšířená domovina nás mladých Evropanů. Další motivací byla touha prohloubit své jazykové znalosti. Moje volba studijní destinace padla právě na Polsko. Věděl jsem, že se tam budu cítit tak nějak přirozeně. Nejen kvůli původu svých prarodičů, ale také kvůli blízkosti našich kultur."

Takto začíná poutavý příběh Radovana Gaudyna, studenta 5. ročníku Fakulty právnické, který strávil minulý rok na Erasmus výjezdu v polském Krakově. 

"Nakonec jsem pochopil, jakou výhodou je i jazyková podobnost, která se pozná nejen na stejných návycích Čechů a Poláků v angličtině, ale zvláště pak při domluvě s lidmi angličtinou nepolíbenými. K tomu mě uchválila krása polského Krakova, který stojí alespoň za turistickou návštěvu," pokračuje dále student a vy si můžete celou verzi článku přečíst v posledním čísle časopisu PrímaLex, který je projektem studentské organizace ELSA .

Radovanu Gaudynovi tímto děkujeme za zprostředkování zážitků, které mohou být motivací k výjezdu i pro další studenty nejen z Fakulty právnické, ale z celé Západočeské univerzity v Plzni.

Galerie


Osvětim.

Demonstrace.

Právnická fakulta.

Prázdný Krakov.

Demonstrace.

International Office

Jana Ovsjanniková

26. 03. 2021


Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií

22. 04. 2021

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 04. 2021

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021