Fakulta elektrotechnická a NTC úspěšně obhájily HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Již sedm součástí Západočeské univerzity v Plzni, nejnověji Fakulta právnická, se může pyšnit oceněním HR Excellence in Research neboli HR Award. Prvními součástmi, které prestižní ocenění za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí v roce 2018 obdržely, byla Fakulta elektrotechnická a Nové technologie – výzkumné centrum. Začátkem letošního března Evropská komise potvrdila správné nastavení procesů a platnost tohoto ocenění jim prodloužila.

Evropská komise požaduje, aby držitelé ocenění po dvou letech implementace Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků zpracovali průběžné sebehodnotící zprávy, takzvaný Interim Report. Zprávy se zabývají relevantností, efektivitou a účinností nastaveného akčního plánu, rozebírají jeho přidanou hodnotu a zabývají se jeho budoucím fungováním.

Díky poctivé přípravě této zprávy, na které Fakulta elektrotechnická, NTC a zapojené celouniverzitní útvary v rámci projektu HR Award průběžně pracovaly, dnes mohou sdílet výsledky kladného hodnocení ze strany Evropské komise, které bylo neméně precizní a detailní.

„Přínosem obhajoby tohoto ocenění je pro nás nejen zvládnutí všech HR procesů, ale také bonifikace při posuzování nových projektů a zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech,“ komentuje děkan FEL Zdeněk Peroutka.

Obě součásti potvrdily správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů. Výsledkem hodnocení je doporučení pokračovat v úspěšné implementaci Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a zároveň do ní včlenit doporučení Evropské komise plynoucí z průběžného hodnocení. Cílem je dodržet závazek neustálého zlepšování pracovních podmínek ve vědeckém prostředí.

„Jsem přesvědčen, že i další fakulty, které ještě hodnocení čeká, budou vzhledem k jejich úsilí a celouniverzitní podpoře také úspěšné,“ říká Petr Kavalíř, ředitel NTC.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

19. 03. 2021


Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021

Sutnarka zve na výstavu Mobilita - fascinace pohybem

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 04. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021