Praktický kurz ultrasonografie oživil simulační centrum FZS

Beseda Další vzdělávání Studium

Na Fakultě zdravotnických studií se opět uskutečnil studenty oblíbený praktický kurz ultrasonografie v přednemocniční péči pro 2. ročník oboru Zdravotnický záchranář.

Tento kurz se probíhal v simulačním centru Fakulty zdravotnických studií v Kollárově ulici, kde měli studenti k dispozici nejen simulátor sanitního vozu, ale také ultrasonografický simulátor, který byl na tomto kurzu využit pro praktický nácvik. Došlo tak k propojení terénní péče a ultrasonografie právě při praktickém nácviku vyšetření pacienta s ohrožením života v přednemocniční péči.

Studenti se v průběhu šestihodinového kurzu naučili ovládat samotný ultrasonografický přístroj, také si prakticky nacvičili vyšetření břicha a hrudníku sonografem či si vyzkoušeli toto vyšetření během náhlé zástavy oběhu, tedy při kardiopulmonální resuscitaci.

Celý kurz garantoval a vedl zdravotnický záchranář se specializací pro urgentní medicínu Patrik Christian Cmorej, který se dlouhodobě věnuje využití ultrazvuku v přednemocniční neodkladné péči. Je také členem Pracovní skupiny pro urgentní ultrasonografii Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Zároveň pracuje na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje jako výjezdový záchranář specialista a zároveň jako lektor vzdělávacího a výcvikového střediska. V současné době působí také jako vedoucí Katedry záchranářství a radiologie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Vítáme možnost studentům zprostředkovat odborníky z praxe, a to pochopitelně i z jiných pracovišť. Znamená to pro nás možnost podpořit pestrost profesních zkušeností, kterou studentům nabízíme. Také v letošním roce se kurz doktora Cmoreje setkal s velmi pozitivními ohlasy studentů. Velmi si vážíme toho, že pan doktor Cmorej naši fakultu navštívil a věnoval se nám i v takto exponované době, i když ve velmi omezeném režimu, tak jak nám nařizují veškerá opatření,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Praktický kurz byl podpořen v rámci projektu ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

24. 03. 2021


Online veletrh iKariéra nabídne studentům a absolventům možnosti pracovního uplatnění

Absolventi Festival Studenti

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Sborník konference Metamorfózy práva ve střední Evropě se zaměřuje na právo a krizi

Konference Věda

Fakulta právnická

15. 04. 2021

Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021