Transfer a smluvní výzkum zlepšuje zaměstnancům ZČU prezentační dovednosti

Transfer Univerzita Zaměstnanci

Odbor Transfer a smluvní výzkum pořádá pro zaměstnance univerzity kurzy Pitch Skills v online prostředí ve spolupráci s Ondřejem Staňkem, odborníkem na prezentační dovednosti, design a rétoriku.

Prezentační dovednosti v online prostředí se vzhledem k současné situaci stávají pro mnoho zaměstnanců Západočeské univerzity zcela nepostradatelnými. Zlepšení těchto dovedností je proto hlavním cílem kurzů, které pro ně pořádá odbor Transfer a smluvní výzkum

Zatím se uskutečnily dva kurzy, kterých se účastnili zástupci výzkumných center RTI a NTC, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulty elektrotechnické. Transfer ZČU nyní na základě velice kladných ohlasů od většiny účastníků uvažuje o rozšíření nabídky kurzů se zaměřením na design prezentací nebo na individuální konzultace pro jednotlivé zaměstnance.

Kurz v oblasti prezentačních dovedností je koncipován jako dvoudenní a jako nástroj pro prezentování používá aplikaci ZOOM. První den je zaměřen na obecné zásady prezentování v online prostředí, strukturu samotné prezentace, základy řeči těla a hlasu. Na závěr probíhají prezentace samotných účastníků školení a každý z prezentujících následně získá od školitele zpětnou vazbu. Druhý den školení obsahuje obecná shrnutí a další doporučení, která jsou opět následována jednotlivými prezentacemi účastníků.  

Díky dvoudennímu formátu kurzu mají účastníci dostatek času, aby využili nabyté informace pro zdokonalení svých prezentací a získali jistotu při prezentování.

Kurz je uzavřený pro vybranou skupinu zaměstnanců ZČU, aby byla zajištěna maximální efektivita a osobní přístup.

Pro více informací kontaktujte Martina Jamburu: jambura@rek.zcu.cz.

Kurz je realizován v rámci projektu Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627.

Galerie


Odbor transfer a smluvní výzkum

Radana Polešáková

23. 03. 2021


Západočeská univerzita se připravuje na částečný návrat studentů posledních ročníků

covid-19 Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 04. 2021

Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021