V Ruském centru se uskutečnila řada online seminářů pro učitele ruského jazyka

Další vzdělávání Spolupráce Veřejnost

Výukové programy pro české učitele ruštiny zaplnily únor a březen. Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU organizovalo pravidelné online semináře o základech distanční výuky ruského jazyka jako cizího.

Při seminářích se mluvilo o různých moderních nástrojích efektivního vyučování v online režimu, jakými jsou platformy pro organizaci učebního procesu, vedení online výukové hodiny, zpětná vazba a testování a také o mobilních aplikacích pro ruský jazyk.

Podle reakcí a hodnocení účastníků byly získané informace velice aktuální, zajímavé a užitečné. Kromě toho měli učitelé možnost komunikovat i s kolegy z jiných zemí (Slovensko, Polsko, Rusko). Semináře se staly pokračováním online programu, který Ruské centrum organizovalo i na konci minulého roku a velice úspěšně je vede jeho metodička Varvara Golovatina. V současné době centrum připravuje nové semináře na duben a květen, protože zájem o ně roste. „Některá témata chceme zopakovat a další přidat, vše záleží i na aktuálních požadavcích učitelů-účastníků kurzů,“ uvedla vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová. Tyto semináře jsou realizovány společně s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze (RSVK) a Českou asociací rusistů (ČAR).

V masopustním týdnu (rusky-Maslenica) se pracovníci Ruského centra účastnili každoročního semináře pro české rusisty – Maslenica. Tuto akci organizuje každý rok RSVK, ČAR a Česko-ruská společnost. V souvislosti s pandemií covid-19 byl dvoudenní seminář (10.-11.3.2021) přesunut do online prostředí. Seminář zahájili vedoucí RSVK A.P. Tkačov a předseda ČAR Jiří Klapka, vystoupení plzeňského Ruského centra se věnovalo současnému vnímání obrazu Domácího skřítka a Baby Jagy: Jak se změnil obraz těchto folklórních, fantastických postav v současné kultuře. Dále měli účastníci možnost vyslechnout si několik prezentací zástupců ruských univerzit (Kaliningrad, Tula, Petrohrad) a zúčastnit se webináře, který byl věnován efektivnímu využívání informací o ruské kultuře při hodinách ruského jazyka. Webinář připravilo vydavatelství Fraus a jeho autorem je metodička Ruského centra a spoluautorka nové řady učebnic ruštiny Tvoj šanc Varvara Golovatina.

Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra

23. 03. 2021


Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021

Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021