Katedra hudební výchovy a kultury uskutečnila konferenci věnovanou projektům doktorandů

Spolupráce Studenti Věda

Katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU navázala v roce 2020 přátelské a pracovní vztahy s Fakultou filologie z Ústavu pro hudební vědu a hudební výchovu v Koblenz Landau v Německu. Jejich první společnou aktivitou byla v pátek 5. března on-line mini konference doktorandů z obou kateder.

Pod vedením muzikologa, pedagoga a skladatele Jana Vičara, vedoucí katedry Romany Feiferlíkové a ředitelky Ústavu pro hudební vědu a hudební výchovu Univerzity v Koblenz Liny Oravec vystoupili čeští i němečtí doktorandi s referáty v anglickém nebo německém jazyce, ve kterých představili témata svých disertačních prací a k nim se vztahující výzkum.

Za českou stranu referovali Radek Žitný na téma „Milan Kostohryz a jeho přínos interpretaci a pedagogice“, Elvira Gadžijeva s tématem „Ruské vokální metodiky a možnosti jejich využití v českém dětském pěveckém sboru“, Aleš Sladký s tématem „Blues ve výuce hudební výchovy na střední škole“, Soňa Bařtipánová s mezioborovým tématem „Aplikované hudební umění a projektový management“ a Tomáš Karpíšek hovořil na téma „Kontrabas v české hudbě 21. století se zaměřením na sólovou a komorní literaturu v historickém a mezinárodním kontextu“.

Za německou stranu vystoupili Yeo-Jin Park s kvalitativní studií uskutečněnou mezi učiteli na hesenských hudebních školách „Názory učitelů hudební školy na kvalitu výuky“, Erik Recklies ve svém příspěvku zveřejnila možné odpovědi na otázkou „Jak se díváte na klasiku?“ a Anne Bubinger vystoupila s kvalitativně-empirickou studií o perspektivách učitelů hudby o interkulturalismu na hodinách hudby s názvem „Ve skutečnosti jsou v mysli jen limity.“

Mimo osmi studentů doktorského studia, kteří prezentovali své práce, se konference zúčastnilo 20 posluchačů z ČR i z Německa, kteří se zapojili do závěrečné diskuse. V závěru organizátoři pozitivně hodnotili vysokou kvalitu prezentací a shodli se, že existuje mnoho možností tématu výzkumu v hudební výchově, včetně muzikologických, přesahujících do hudebního vzdělávání. Podle organizátorů má společná práce na této platformě velkou perspektivu. Další společné setkání pedagogů i studentů by se mělo uskutečnit za šest měsíců.

Fakulta pedagogická

Romana Feiferlíková

25. 03. 2021


Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021

Západočeská univerzita se připravuje na částečný návrat studentů posledních ročníků

covid-19 Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 04. 2021

Aplikace, na které se podílela katedra germanistiky a slavistiky, seznamuje s bavorským dialektem

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

14. 04. 2021