Technologie ze Západočeské univerzity se mohou představit na akci Busyman Day

Transfer University Science

Platforma Busyman.cz je místem, které přehledně a bezpečně propojuje začínající podnikatele, projekty, technologie a investory. Akce Busyman Day, na kterou se mohou přihlásit i projekty nebo technologie vznikající na Západočeské univerzitě v Plzni, je proto zajímavou příležitostí, jak získat podporu pro další vývoj.

Busyman.cz působí na českém trhu již více než 11 let s cílem podporovat startupy a propojovat je s investory a fondy na osobní bázi. Od svého vzniku platforma realizovala investice za více než 350 milionů Kč a přes 140 investičních vstupů do projektů. Díky spolupráci, kterou s Busyman navázal odbor Transfer a smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni, mají technologie a projekty, jež vznikají na ZČU, šanci uspět na akci Busyman Day..

V současné době se ze strany investorů zvedla vlna zájmu v oblasti technologicky zaměřených startupů a projektů. Konkrétně vzrostla poptávka po projektech a technologiích v oblastech ekologie, recyklace, cirkulární ekonomiky, udržitelných zdrojů, biotechnologie nebo farmaceutického průmyslu.

Busyman právě v této souvislosti pořádá druhý ročník kontinuálně probíhající akce Busyman Day, které zůstal název z loňského, úspěšného jednodenního ročníku. Při Busyman Day dochází k interakci a představení jednotlivých projektů a technologií před potenciálními investory a autoři zajímavých nápadů dostávají příležitost prezentovat svou technologii či projekt a získat případně finanční podporu.
Akce cílí na projekty v konečné či pokročilejší fázi, reálně rozvíjené, případně připravené na zhodnocení, tedy na prodej licence, založení spin off nebo startup firmy a podobně.

Přihlášením na Busyman Day získají účastníci zpětnou vazbu a užitečné rady od odborníků se zkušenostmi s posuzováním technologií z různých oblastí výzkumu. Zajímavé projekty a technologie mohou navíc získat investora pro svůj další vývoj nebo založení spin-off/start-up firmy.

V minulém roce s investory navázaly některé projekty spolupráci, která vedla k pilotním testováním nebo založení spin-off.

Zájemci o účast v druhém ročníku Busyman Day se mohou přihlásit do 30. 6. prostřednictvím formuláře, který je k nalezení na webu Transferu ZČU v sekci Busyman Day - vzor přihlášky.

Kontaktní osobou pro podání přihlášek a případné dotazy je Martin Jambura (jambura@rek.zcu.cz).

Department of Transfer and Contract Research

Radana Polešáková

09. 04. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021