V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Kandidáty do voleb, které se měly konat už vloni v listopadu, je možné nominovat do 26. dubna.

Až do pondělí 26. dubna je možné podávat návrhy na kandidáty na senátory pro blížící se volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Volby se pak uskuteční od 3. do 7. května, a to elektronicky. ZČU při nich bude vybírat senátory na funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023.

Návrhy na kandidáty lze podávat prostřednictvím zástupců fakult a součástí ve volební komisi. Jejich seznam stejně jako formulář Návrh kandidáta do AS ZČU na funkční období 1.1. 2021 – 31. 12. 2023 najdete na webu ZČU.

Akademický senát je významný samosprávný orgán univerzity, který schvaluje vnitřní předpisy univerzity, rozpočet a také bude volit kandidáta či kandidátku na rektora. Senátoři se budou volit ve volebních celcích, které tvoří všechny fakulty, soubory všech vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť a také soubory studentů doktorského studijního programu.

Volby se měly původně uskutečnit už vloni v listopadu, ale kvůli epidemické situaci bylo rozhodnuto o jejich uspořádání až po konci nouzového stavu.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

13. 04. 2021


Workshop nástěnných technik zanechal nové stopy v areálu kampusu

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 10. 2021

Tandem nabízí novou aplikaci pro interaktivní prohlídky města

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Centrum výměny mládeže

04. 10. 2021

Výzva Měsíční vytrvalec je zpátky

Sport Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 10. 2021

V BoostUp Night vol.3 zvítězil projekt veterinárních límců

BoostUp Soutěž Studenti

Celouniverzitní

12. 10. 2021

VICTORIA VSC slavila Mezinárodní den univerzitního sportu. Nechyběla ani ZČU

Sport Studium Univerzita

Celouniverzitní

07. 10. 2021