V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Kandidáty do voleb, které se měly konat už vloni v listopadu, je možné nominovat do 26. dubna.

Až do pondělí 26. dubna je možné podávat návrhy na kandidáty na senátory pro blížící se volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Volby se pak uskuteční od 3. do 7. května, a to elektronicky. ZČU při nich bude vybírat senátory na funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023.

Návrhy na kandidáty lze podávat prostřednictvím zástupců fakult a součástí ve volební komisi. Jejich seznam stejně jako formulář Návrh kandidáta do AS ZČU na funkční období 1.1. 2021 – 31. 12. 2023 najdete na webu ZČU.

Akademický senát je významný samosprávný orgán univerzity, který schvaluje vnitřní předpisy univerzity, rozpočet a také bude volit kandidáta či kandidátku na rektora. Senátoři se budou volit ve volebních celcích, které tvoří všechny fakulty, soubory všech vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť a také soubory studentů doktorského studijního programu.

Volby se měly původně uskutečnit už vloni v listopadu, ale kvůli epidemické situaci bylo rozhodnuto o jejich uspořádání až po konci nouzového stavu.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

13. 04. 2021