V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Students University Employees

Kandidáty do voleb, které se měly konat už vloni v listopadu, je možné nominovat do 26. dubna.

Až do pondělí 26. dubna je možné podávat návrhy na kandidáty na senátory pro blížící se volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Volby se pak uskuteční od 3. do 7. května, a to elektronicky. ZČU při nich bude vybírat senátory na funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023.

Návrhy na kandidáty lze podávat prostřednictvím zástupců fakult a součástí ve volební komisi. Jejich seznam stejně jako formulář Návrh kandidáta do AS ZČU na funkční období 1.1. 2021 – 31. 12. 2023 najdete na webu ZČU.

Akademický senát je významný samosprávný orgán univerzity, který schvaluje vnitřní předpisy univerzity, rozpočet a také bude volit kandidáta či kandidátku na rektora. Senátoři se budou volit ve volebních celcích, které tvoří všechny fakulty, soubory všech vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť a také soubory studentů doktorského studijního programu.

Volby se měly původně uskutečnit už vloni v listopadu, ale kvůli epidemické situaci bylo rozhodnuto o jejich uspořádání až po konci nouzového stavu.

University-wide

Pavel KORELUS

13. 04. 2021


The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021