Sborník konference Metamorfózy práva ve střední Evropě se zaměřuje na právo a krizi

Conference Science

Pořadatelům konference Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020 se podařilo shromáždit všechny příspěvky a vydat je v uceleném sborníku. Byla tak zachována kontinuita a tradice Metamorfóz. Vzhledem k současné situaci se téma příspěvků nabízelo samo: Právo a krize.
Sborník představuje jinou formu tradiční konference zemí V4, která se obvykle koná ve Znojmě v Louckém klášteře a v letošním roce se ze známých důvodů konat nemohla. Celospolečenská krize západního světa, prohloubená pandemií, ukázala negativní trendy, které se projevily i v právu.

Sborník zachycuje široké spektrum názorů z oblasti teorie práva, právní historie, jednotlivých pozitivně-právních oborů i výuky práva.

Většina příspěvků je kritická a varuje před oslabováním demokracie, právní jistoty a nevymahatelností práva. Upozorňují, že cesta nápravy nespočívá ve falešném ideologickém vidění sama sebe, ale v analýze vlastních chyb, respektování faktů a víře v právo a demokratické instituce.

S dotazy týkajícími se sborníku se lze obrátit na tajemnici katedry teorie práva Fakulty právnické ZČU Helenu Jermanovou (jermanov@ktp.zcu.cz) nebo na vedoucího katedry Františka Cvrčka (f.cvrcek@worldonline.cz).

Faculty of Law

Jiří Pátek

15. 04. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021