Západočeská univerzita se připravuje na částečný návrat studentů posledních ročníků

covid-19 Studium Univerzita

Od pondělí 26. dubna se mohou studenti posledních ročníků účastnit klinické a praktické výuky a praxe, nadále je povoleno konání zkoušek v počtu do deseti osob a individuální konzultace.

V rámci uvolňování protiepidemických opatření zmírnilo Ministerstvo zdravotnictví také omezení stanovená pro vysoké školy.

Praktická výuka pro studenty posledních ročníků

Od pondělí 26. dubna se studenti posledních ročníků mohou osobně účastnit klinické a praktické výuky a praxe, včetně laboratorní, experimentální i umělecké výuky.

O organizaci praktické výuky budou studenty informovat jednotlivé fakulty či vyučující.   

Podmínkou pro účast na výuce je, že student nemá příznaky onemocnění covid-19 a podstoupil antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Student se přitom musí nechat testovat každých sedm dní.

Kde se nechat testovat

Studenti by měli primárně využít testovací centrum v Univerzitní knihovně ZČU v kampusu, jehož kapacita bude od 26. dubna navýšena. Před testem je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému a na odběrovém místě se prokázat průkazem pojištěnce. Dále mohou studenti podstoupit test v jakémkoliv veřejném testovacím centru. Mají však také možnost využít samotesty, které získají ve výdejním místě na své fakultě. V takovém případě budou studenti povinni zaevidovat výsledek samotestu do centrální databáze ZČU a prokázat se vytištěným čestným prohlášením o negativním výsledku testu. Vlastní samotesty nejsou na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví povoleny.         

Koho se testování netýká

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na ty, kdo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, skončila u nich doba izolace a zároveň od prvního pozitivního POC antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost studenti prokáží potvrzením od lékaře.  

Test také nemusejí podstupovat studenti, kteří už byli proti nemoci covid-19 očkováni a mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, jímž se mohou prokázat. Od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu očkování nebo první dávky v případě jednodávkového schématu přitom muselo uběhnout nejméně 14 dní.

Koleje

Studenti, kterým je od 26. dubna dovolena osobní přítomnost na výuce, mohou být ubytováni na vysokoškolských kolejích. I zde však platí povinnost prokázat se negativním testem na koronavirus. Pokud jsou tedy studenti přítomni dříve na kolejích než na výuce, jsou povinni podrobit se testu před příchodem na kolej nebo přímo na koleji, kde jim za tímto účelem budou k dispozici samotesty. Povinnost podstoupit test na koronavirus se přitom týká všech studentů ubytovaných na koleji, tedy i těch, kteří zde zůstali na základě dříve stanovených výjimek.

Zkoušení a individuální konzultace

Nadále je povoleno zkoušení, kterého se v jeden čas účastní nejvýše deset osob.

Studenti mohou po dohodě se svým vyučujícím využívat také možnosti individuálních konzultací. U individuálních konzultací nebo jiných individuálních činností přitom není test na koronavirus vyžadován, ale s ohledem na bezpečnost studentů i vyučujících jej doporučujeme absolvovat.

Podrobnější informace k režimu platnému od 26. dubna získají studenti prostřednictvím e‑mailu nejpozději do pátku 23. dubna.

Aktualizováno 23. dubna. 

Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 04. 2021