Mezioborové týmy studentů představily své práce. Online a v angličtině

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Ve středu 28. dubna se na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) uskutečnil online 12. mezinárodní workshop, na němž své práce prezentovali studenti zapojení do interdisciplinárních projektů DESING+ a MUPIC. Druhý projekt je současně mezinárodní a ZČU jeho kurzy koordinuje od minulého akademického roku v rámci programu Erasmus+. Obou projektů se v tomto roce zúčastnilo šedesát tři studentů ZČU.  

Smart francouzské hole pro osoby se ztíženou chůzí, zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami a stanoviště řidiče tramvajového vozidla, tak zněla témata zadaná firmami a průmyslovými podniky v rámci letošního interdisciplinárního výukového projektu DESING+

Zúčastnilo se ho celkem 59 studentů z Fakulty strojní (FST), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), Fakulty zdravotnických studií (FZS) a z Fakulty ekonomické (FEK). Ve smíšených týmech, vedených studentským manažerem z FST a jeho zástupcem z FDULS , tak opět spolupracovali konstruktéři, designéři, zdravotníci a marketingoví specialisté.

„V projektu se studenti již od akademického roku 2004–2005 učí spolupracovat, propojovat své konstrukční a další profesní znalosti a dovednosti s kreativitou a řešit v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem jejich aktuální vývojové problémy,“ vysvětluje zakladatel a garant projektu Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní. Studenti také uplatňují a současně ověřují principy konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology (EDSM), která se na katedře konstruování strojů FST již desítky let ve vazbách na přední technické univerzity ve světě rozvíjí.

V únoru studenti představili své práce hodnotitelským komisím, složeným ze zástupců zadavatelských podniků a zúčastněných fakult ZČU, a nejúspěšnější týmy prezentovaly své práce v angličtině na mezinárodním online workshopu. 

„Skutečný vývoj je vždy založen na mezioborové spolupráci. Tento projekt učí studenty spolupracovat, diskutovat a posuzovat všechny aspekty zadání i dalších závazných i obecně předpokládaných požadavků vyplývajících z celého životního cyklu navrhovaných technických produktů. Jsme velkými fanoušky projektu a Škoda Transportation ho bude nadále podporovat, protože věříme, že je velmi užitečný,“ uvedl Jiří Vokoun, produktový manažer společnosti Škoda Transportation, která studentům zadala téma stanoviště řidiče tramvajového vozidla. Nejlepší řešení navrhl tým, v jehož čele stála Michaela Koubovská. Na workshopu se kromě něj představil i tým Gustava Poncara.  

„Z pohledu naší společnosti jde o smysluplný projekt, který přináší inspiraci a nové nápady. Jsem přesvědčen, že je to správná a perspektivní cesta. Zároveň chci zdůraznit, že ačkoliv se studenti letos osobně téměř nepotkali, dosáhli nebývale dobrých výsledků. Těším se na další rok,“ řekl Martin Sirový, vedoucí konstrukce a vývoje společnosti ENGEL strojírenská, která do letošního projektu přinesla téma zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami. V únorových prezentacích si s ním nejlépe poradil tým vedený Andreou Kubečkovou, příležitost představit práci na mezinárodním workshopu však dostal díky skvělým výsledkům i tým Elišky Mertlové, který získal druhé místo.

S výsledky studentů byl spokojen také Vilém Dostál, jehož  Konstruktionsbüro Dostal ve spolupráci s firmou Meta Plzeň zadalo téma smart francouzské hole pro osoby se ztíženou chůzí. Oba týmy, které ho zpracovávaly, tým Matěje Krňoula i Tey Bajičové, se v únoru shodně umístily na 1. – 2. místě, a prezentovaly tak své práci v angličtině na dubnovém workshopu.

Při workshopu také zazněla jména těch, kdo získali zvláštní ocenění děkanů fakult. Ocenění děkana FST za nejlepší konstrukční řešení v rámci všech projektů obdržela čtveřice studentů Eliška Mertová, Jan Rada, Zdeněk Skala, Petr Mařan. Cenu děkana FDULS za nejlepší průmyslový design získal Jonáš Baierl. Cena děkana FZS patří Anetě Skopové a Natálii Nájemníkové.

Mezinárodního workshopu se zúčastnili také studenti zapojení do projektu MUPIC. Za zkratkou se skrývá název Multidisciplinary Projects in an International Context (Multidisciplinární projekty v mezinárodním kontextu). „I v tomto projektu studenti pracují v interdisciplinárních týmech a řeší odborná témata zadaná průmyslovými podniky, ale týmy jsou navíc mezinárodní. Úkolem studentů je najít inovativní a neotřelá řešení,“ přibližuje koordinátorka projektu Jana Čepičková z Ústavu jazykové přípravy ZČU.

Projekt, jehož financování zajišťuje program Erasmus+, měl svoji premiéru už v akademickém roce 2019–2020. Letos se ho účastní celkem 19 studentů - čtyři ze ZČU, pět z belgické University of Mons, pět z finské University of Applied Sciences a stejný počet ze španělské Florida Universitària. Plzeňskou čtveřici tvoří dva studenti FST a dva z FDULS. Každý přitom pracuje v jiném týmu. Na dubnovém workshopu představili svoje dosavadní práce strojaři, kteří zpracovávají téma řídicí výpustní ventil nádoby k vysoké peci, zadané belgickou společností Vesuvius. Na úplné dokončení svých návrhů však mají ještě pár týdnů. Soutěžní prezentace projektů MUPIC se uskuteční 20. května.

Galerie


smart francouzské hole týmu Matěje Krňoula

smart francouzské hole týmu Tey Bajičové

zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami týmu Andrey Kubečkové

zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami týmu Elišky Mertlové

stanoviště řidiče tramvajového vozidla týmu Michaely Koubovské

Fakulta strojní

Šárka Stará

29. 04. 2021