Děkan FEL přednášel na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí

Lecture Achievements Science

IEEE International Power Electronics and Motion Control conference (IEEE PEMC) je prestižní konference, které se každoročně účastní nejvýznamnější odborníci v oboru výkonové elektroniky, elektrických pohonů a strojů, řídících systémů a příbuzných oborů. Je to příležitost k setkání špičkových vědců a pro sdílení a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje, teoretického i aplikovaného. Letos se konal jubilejní 50. ročník.
Jednu z vyzvaných přednášek (keynote speech) přednesl děkan Fakulty elektrotechnické, prof. Zdeněk Peroutka. Představil při ní patentované řešení kompenzace zemních spojení, které vyvinuli experti ve výzkumném centru RICE.

Zemní spojení bývají nejčastějšími poruchami v distribučních sítích vysokého napětí a tradičně bývají kompenzovány zhášecí Petersenovou tlumivkou. Revoluční technologie vyvinutá v RICE umožnuje pomocí výkonového polovodičového měniče, aktivního řízeného zdroje proudu, poskytnout úplnou kompenzaci poruchy včetně takzvaného reziduálního proudu. Zásadním způsobem tak zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozu distribučních sítí a odstraňuje negativní dopady rezonančních metod, jakými jsou zejména nebezpečné přepětí, zbytkový zemní proud či napěťová nesymetrie v síti.

Technologie umožňuje především předcházet vzniku požárů, nebezpečných přepětí v síti, přerušení dodávek elektrické energie, dále eliminovat napěťové nesymetrie či kompenzovat jalový výkon zatěžující přenosovou kapacitu. Ověřena byla v rámci osmnáctiměsíčního pilotního provozu v distribuční soustavě 22 kV. Řešení je chráněno evropským patentem a v současné době probíhají jednání o prodeji licence. Záznam prezentace a představení zařízení můžete zhlédnout na YouTube.

Gallery


Faculty of Electrical Engineering

Iveta Pangrácová

07. 05. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021