Fakulta zdravotnických studií edukuje zdravotně postižené a chronicky nemocné

Sport Science Public

Projekt v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 navazuje na úspěšné aktivity podobného charakteru z předešlých let.

Zařadit vhodné pohybové aktivity do rutinního každodenního režimu, a tím zlepšit činnosti běžného denního života  a soběstačnost zdravotně postižených a chronicky nemocných. To je cílem projektu s názvem Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené, který probíhá na Fakultě zdravotnických studií.

"Naši lektoři se budou intenzivně věnovat osobám po amputaci končetiny, ablaci prsu, vozíčkářům, ženám s komplikacemi po císařském řezu, dětem se získanými vadami nohou, také těm, u kterých je diagnostikována porucha učení či dospělým klientům s chronickou bolestí ramen, metabolickým kardiovaskulárním syndromem, vertebrogenním algickým syndromem (bolestí v různých oblastech páteře, pozn. red.) nebo klientům po iktu či s roztroušenou sklerózou,” popsal průběh projektu a jeho cílové skupiny děkan fakulty Lukáš Štich. "Jsem velice rád, že můžeme pomoci tak širokému okruhu dospělých osob i dětí, kteří si to bezpochyby zaslouží,” dodal.

Jak konkrétně se budou lektoři zmíněným skupinám věnovat? Konkrétně výukou prvků sebeobrany osob po amputaci končetiny, školou zad vozíčkářů a dále například nejrůznějšími formami cvičení, terapií či aktivit zahrnujících i jógu nebo nordic walking.

Jednotlivé lekce budou probíhat mimo jiné v prostorách fakulty. "Vedle, řekněme, klasických odborných učeben disponujeme speciálně vybavenou místností na stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního vnímání (rovnováhy, vnímání vlastního těla a hmatu, pozn. red.). Tato učebna je plně využitelná pro aktivity vhodné pro skupinu dětí s poruchami učení,” uvedla hlavní řešitelka projektu a vedoucí Projektového oddělení fakulty Markéta Maurer.

Jedenáct skupin klientů absolvuje do konce roku 2021 pod vedením lektorů - odborných asistentů fakulty dvanáct lekcí řízené pohybové aktivity. Další dvě skupiny se pak budou vzdělávat individuálně ve čtyřech lekcích.

 

Projekt Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené s číslem 021/PVP_NE/OKD/212 je realizován za finanční podpory programu Ministerstva zdravotnictví ČR “Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021".

Gallery


Faculty of Health Care Studies

Barbora Koreisová

21. 05. 2021


The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

Archaeologists Discover a Medieval Well in the Courtyard of the Faculty of Arts

Press Release Achievements Science

Faculty of Arts

28. 07. 2021