FAV si připisuje úspěch v oblasti geometrického modelování

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Michal Bizzarri z Fakulty aplikovaných věd patří do mezinárodního týmu, který navrhl metodu, díky níž mohou obráběcí CNC stroje pracovat přesněji než nyní, a přitom rychleji a ekonomičtěji. Pro vědce je to významný úspěch.

Inovativní metodu shrnuje práce „Geometry and tool motion planning for curvature adapted CNC machining“. Její výsledky budou autoři prezentovat v srpnu na letošním ročníku prestižní konference SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) a rovněž je publikují ve speciálním čísle časopisu ACM Transactions on Graphics, který má jeden z nejvyšších impaktů mezi publikacemi z oblasti počítačové grafiky (první decil dle měřítek Article Influence Score).

Výsledek práce z oblasti aplikované geometrie, jejíž hlavní část vznikla v rámci roční stáže Michala Bizzarriho na partnerském výzkumném centru BCAM v Bilbau, přináší nové poznatky v oblasti geometrické analýzy procesu pětiosého obrábění ploch volného tvaru. Nově formulovaný přístup nabízí efektivní optimalizaci pohybu obráběcího nástroje v závislosti na křivostních charakteristikách obráběné plochy. Práce je založena na pečlivé geometrické analýze a navržená metoda řeší lokálně optimální polohování nástroje a plánování pohybu v rámci jediné optimalizace. Jako první metoda vůbec dosahuje přizpůsobení křivosti i pro konvexní plochy , které je možné díky speciální toroidní fréze, která obsahuje negativně zakřivenou řeznou plochu.

Funkčnost navrženého přístupu vědci nejprve ověřili na digitálních modelech a simulacích a následně potvrdili v praxi. Srovnání s výstupy generovanými komerčním softwarem, který se v současné době v praxi používá, jednoznačně prokázala výhody nového algoritmu. Navržená metoda je založená na pokročilých geometrických teoriích a nabízí vysoce přesné obrábění, které potřebuje menší počet frézovacích drah než srovnatelné techniky a v důsledku toho zkracuje i dobu obrábění, což s sebou přináší i nemalý ekonomický efekt.

SIGGRAPH je série konferencí s historií od roku 1974, jejichž hlavní část se každoročně koná v Severní Americe. Jde patrně o největší akci v oblasti počítačové grafiky tohoto typu na světě, jíž se každoročně účastní desítky tisíc lidí. Konferenci vždy tvoří série akademických přednášek a prezentací z průmyslového výzkumu, ale rovněž je neformálním místem, kde si profesionálové, studenti a mladí tvůrci vyměňují zkušenosti a sbírají inspiraci.

Michal Bizzarri je pracovníkem katedry matematiky a Výzkumného programu 5 „Matematické modelování“ centra excelence NTIS na Fakultě aplikovaných věd. Pracuje v rámci výzkumné skupiny „Moderní metody geometrického modelování a jejich aplikace“, kde se věnuje zejména studiu matematických metod geometrického modelování v oblasti popisu, datové reprezentace, modifikace a prezentace křivek a ploch s ohledem na jejich užitné vlastnosti v technické praxi.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

15. 06. 2021


Infobanka ČTK nově dostupná v Univerzitní knihovně

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

03. 12. 2021

Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

01. 12. 2021

Studium v Izraeli pohledem designérky

International Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2021

Diplomová práce absolventky Sutnarky získala čestné uznání za nakladatelský počin ve světové soutěži

Soutěž Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

Račte nahlédnout do jubilejních Pokojů

Festival Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2021