Zkoušky, přijímací zkoušky a akademické obřady od 1. července

covid-19 Studenti Studium

Podívejte se na aktuálně platná opatření pro studenty.

Ve čtvrtek 1. července vstupuje v platnost nové Mimořádné opatřeni Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravuje podmínky pro pořádání zkoušek, přijímacích zkoušek a akademických obřadů. Studentů se budou novinky týkat, pokud se takových událostí účastní prezenčně a v počtu více než 10 osob. V takovém případě je třeba dbát na maximální počet osob ve vnitřních prostorech, který nesmí být vyšší než 2000 osob (maximálně však 75 % kapacity míst k sezení). Vzdálenost auditoria od přednášejícího či vyučujícího musí být nejméně 2 metry, účastníci nesmějí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží svou bezinfekčnost absolvováním PCR testu (nejdéle před 7 dny), antigenního testu (nejdéle před 72 hodinami), absolvováním očkování (podle stanovených podmínek) či potvrzením o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu).

Od 1. července rovněž končí povinné testování zaměstnanců. Znamená to mimo jiné, že končí i testovací centrum, jež pro zaměstnance, studenty i veřejnost fungovalo v Univerzitní knihovně v kampusu ZČU. Studenti mohou podstoupit test v jakémkoliv veřejném testovacím centru.

Zaměstnanci i studenti se mají nadále řídit platnými vládními nařízeními, která přehledně najdou na webu Covid portál, aktuální informace týkající se ZČU pak najdou na webu ZČU či na intranetu.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

30. 06. 2021