Absolventi Fakulty pedagogické přebírali na Kozlu diplomy skoro po dvou letech

Studenti Studium Univerzita

Když v říjnu 2019 probíhaly promoce absolventů Fakulty pedagogické na zámku Kozel, netušil nikdo z přítomných, že to bude na dlouhou dobu naposled. Nejslavnostnější okamžiky akademického roku se na Kozel konečně vrátily až začátkem tohoto týdne.

12. a 13. července 2021 se Fakulta pedagogická konečně mohla rozloučit se svými absolventy tak, jak se sluší a patří. Slavnostně, v krásných prostorách zámku Kozel a za přítomnosti jejich rodin a blízkých. Jak uvedl v proslovu k absolventům děkan Pavel Mentlík, byly to v souvislosti s pandemií covid-19 teprve druhé promoce v jeho funkčním období, které započalo právě v již zmíněném říjnu 2019.

Absolventi akademického roku 2019/2020 uzavřeli své studium pouze převzetím diplomů úřední cestou – tedy na studijním oddělení fakulty. Ke slavnostnímu aktu tradiční promoce, stejně jako k dalším akademickým ceremoniálům, bohužel z důvodu ochrany zdraví loni nemohlo dojít. Tito absolventi se mohli se svou alma mater rozloučit účastí na promocích letošních, což využilo celkem 74 z nich.

Pro letošní absolventy bylo vše tak, jak tomu bývalo vždy. Letos své studium uzavřeli státními zkouškami a obhajobami, na to pak plynule navázali účastí na červencových slavnostních promocích na Kozlu. Celkem tak fakulta v pondělí a úterý slavila se 74 loňskými a se 125 letošními absolventy z téměř 40 oborů a oborových kombinací. Nejčastěji jsme mohli pogratulovat absolventům Učitelství pro první stupeň základních škol, kterých bylo za oba roky celkem 50, a to v denní i kombinované formě studia. Studium některých oborových kombinací pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ uzavřeli naopak jen jednotlivci.

Stejně jako v předchozích letech fakulta oslovila své absolventy s dotazy týkajícími se jejich dalšího uplatnění. Valná většina absolventů Fakulty pedagogické ZČU nastupuje tradičně do školství, tento trend má v posledních letech dokonce rostoucí tendenci. U absolventů roku 2020 tento počet stoupl na 88 % z celkového počtu absolventů.

Fakulta pedagogická gratuluje všem svým absolventům a přeje jim hodně štěstí v další životní etapě. Naše dveře pro ně jsou a budou vždy široce otevřeny!

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

16. 07. 2021