Letní škola Homo Economicus Fakulty ekonomické se zaměřila na finanční gramotnost

Další vzdělávání Veřejnost

V týdnu od 12. do 16. července se uskutečnil desátý ročník prázdninové dětské školy Homo Economicus. K tomuto jubileu se fakulta rozhodla rozšířit působnost letní školy i do Chebu.

Letošní rok byl zaměřen na téma Finanční gramotnost aneb Jak peníze (NE)obíhají. Stejně jako v minulých letech představoval každý den studia na letní škole jeden ročník studia na vysoké škole. 

Inovací oproti předchozím letům se stalo ocenění individuální aktivity a výkonů žáků v jednotlivých lekcích prostřednictvím, pro letní školu speciálně vytvořené, měny Spořílek. „Moc se mi líbilo sbírat Spořílky, akorát je škoda, že měly ochranné prvky a nemohli jsme je kopírovat,“ řekl Martin Košař, účastník letní školy. Spořílky účastníci využili na konci svého pomyslného vysokoškolského studia při dražbě drobných reklamních předmětů, které letní škole věnovali partneři. 

Během týdne školáci absolvovali předměty zaměřené na finance a hospodaření s nimi tak, aby se nedostali do finančních problémů a nemuseli žádat rodiče o mimořádné kapesné. Dozvěděli se také zajímavosti o funkci a oběhu peněz nebo jejich úročení. Vyzkoušeli si rovněž investování do obvyklých i méně obvyklých aktiv (například kryptoměn). Prostor byl věnován i právním aspektům financí se zaměřením na lichvu a padělání peněz. „Já osobně jsem velmi překvapen nadšením dětí a jejich aktivitou při výuce,“ hodnotil David Martinčík, jeden z organizátorů, a dodal: „Osobně doufám, že v tomto tématu budeme pokračovat i na příští letní škole, protože finanční gramotnost je téma, které naše fakulta opravdu umí.“

Studenti netrávili čas pouze ve třídách, v rozvrhu měli také pohybové aktivity. Jeden den zabrala exkurze, kdy účastníci plzeňské letní školy zavítali do pobočky ČNB a žáci chebské části navštívili pobočky ČSOB a ČS.

Nabyté znalosti žáků ověřila poslední den závěrečná zkouška, jejíž součástí byla obhajoba navrženého finančního plánu u starších žáků a návrhu vlastní bankovky včetně ochranných prvků u mladších žáků. Všichni úspěšní absolventi ve věku od osmi do šestnácti let se zúčastnili slavnostních promocí, které probíhaly paralelně v obou částech fakulty, tedy v Plzni i v Chebu.

 „Letní škola Homo Economicus je jedním z těch příjemných projektů, ve kterém si děti ze základních a středních škol vyzkoušejí, jaké to je studovat na škole vysoké. Věřím, že díky velmi interaktivnímu programu si naši milí účastníci odnášejí spoustu zážitků a zároveň u nás strávili smysluplný týden, který možná mnohým ukázal, že je potřeba o financích přemýšlet ve větších souvislostech,“ uvedla na promocích Michaela Krechovská, děkanka Fakulty ekonomické. 

Již nyní se těšíme na následující jedenáctý ročník. Více informací o Letní škole HOMO ECONOMICUS se dozvíte na jejích webových stránkách.

Galerie


Letní škola v Plzni se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2021 a statutárního města Plzeň v rámci programu Plzeň – univerzitní město.

Letní škola v Chebu se uskutečnila za finanční podpory města Chebu a Karlovarského kraje.

Fakulta ekonomická

Alena Palacká, Olga Šlechtová Sojková

19. 07. 2021