Fakulta elektrotechnická hostí 19. mezinárodní konferenci UIE2021

Konference Věda

Na dlouhou tradici mezinárodních kongresů UIE (Evolution and New Trends in Electrothermal Processes), která sahá až do dob před první světovou válkou, navázala Fakulta elektrotechnická ve spolupráci s Českým komitétem elektrického tepla.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 1. září v prostorách Plzeňského Prazdroje za přítomnosti primátora města Plzně, děkana Fakulty elektrotechnické, prezidenta a tajemníka mezinárodní organizace UIE. Hlavními tématy konference jsou zpracování materiálů ohřevem a tavením, magnetohydrodynamika v průmyslových procesech, výrobní procesy pro inovativní materiály a výrobky, řízení a optimalizace procesů, energetická účinnost a udržitelnost průmyslových tepelných procesů a efektivní a udržitelné energetické řízení budov.

U příležitosti kongresu se v posledním srpnovém týdnu v laboratořích a odborných učebnách Fakulty elektrotechnické konal kurz pro studenty doktorského studia z řady evropských zemí. Zúčastnilo se ho celkem devět studentů Ph.D. studia z Německa, Itálie, Francie, Ruska a Lotyšska. Kurz se zaměřil na téma Pokročilé numerické techniky pro modelování a optimalizaci elektrotepelných procesů. Studenti si vyzkoušeli numerické modelování a ověření modelů pomocí experimentů. S využitím optimalizačních technik se naučili kalibrovat model na základě výsledku měření. Na závěr kurzu odprezentovali výsledky svých samostatných prací a při slavnostním závěrečném večeru obdrželi diplomy a ceny.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

03. 09. 2021


Platforma KETCube EDU se začíná uplatňovat ve výuce

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

21. 01. 2022

Citační manažer pomůže při psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

11. 01. 2022

Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 01. 2022

Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2022

My tři králové jdeme k vám, zaznělo před rektorátem ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 01. 2022