Projekt Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené je za polovinou

Další vzdělávání Věda Veřejnost

V květnu jsme informovali o začátku projektu, který na Fakultě zdravotnických studií vznikl v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021. Nyní přinášíme zprávy o tom, jaké aktivity se udály za více jak čtvrt roku jeho konání.

Cílem projektu je zařadit vhodné pohybové aktivity do rutinního každodenního režimu, a tím zlepšit činnosti běžného denního života a soběstačnost zdravotně postižených a chronicky nemocných. 

Osoby po amputaci končetin tak díky prvkům sebeobrany posilují základní pohybové vzorce s důrazem na stabilitu či reflexní akce. Stejně tak je sebeobrana jako pohybová aktivita nedílnou součástí léčby osob s metabolickým kardiovaskulárním syndromem. Účastníci kurzu si vyslechli přednášku s fotografickou dokumentací týkající se pojmů sebeobrany, historických okolností a mýtů a omylů ve spojení se sebeobranou jednotlivce. V rámci praktického cvičení si pak vyzkoušeli základní pohybové dovednosti karate a aikida, při nácvicích postojů a přechodů prověřili svoji úroveň stability a schopnosti orientace v prostoru, schopnosti držení těla a přesunů na kontaktní vzdálenost. Ve dvojici si pak prakticky nacvičili některé vybrané techniky systému aikido, a to i z pohledu civilní sebeobrany.

Účastníci s chronickou či akutní bolestí ramen očekávají od pohybové aktivity snížení bolesti a zlepšení běžného denního života. Ačkoli se původ bolesti u jednotlivých osob liší, jsou lekce v rámci projektu koncipovány tak, aby nabízenou kinezioterapii pacienti maximálně využili. Většina lekcí začíná prvky pro zlepšení uvědomění si vlastního těla – takzvaného bodyschema. Dále je potřeba se zaměřit na nutnou schopnost meziobratlové rotability, která je klíčová pro správnou funkci ramenního pletence, následuje cvičení pro nastavení a udržení neutrální pozice v kořenových kloubech. Tak se pracuje na zvýšení stability ramenního kloubu a navazují cviky, které slouží ke zvýšení kontrolovaného rozsahu pohybu. Principy, které se pacienti naučí během cvičení, se na konci každé lekce aplikují do aktivit denních činností.

Od května do konce prázdnin se uskutečnilo 17 individuálních lekcí akrální koaktivační terapie (metoda s cílem napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení) pro osoby s neurologickým onemocněním. Zúčastnily se jich osoby s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou příhodou, většinou v domácím prostředí.

Dále například v červnu proběhlo šest dvouhodinových lekcí nordic walking pro deset osob s metabolickým kardiovaskulárním onemocněním, ke kterým se přidali i jejich rodinní příslušníci. Lekce vždy začala rozcvičkou s holemi, pak následoval nácvik severské chůze v oblasti boleveckých rybníků, vždy po jiné trase.

Skupina pacientek po císařském řezu docházela v letních měsících na individuální fyzioterapeutické ošetření, které se soustředilo především na léčbu lymfatické stázi v okolí jizvy a úpravu povrchového i hlubokého čití po samotném císařském řezu. Součástí terapie byla i edukace v péči o jizvu. Jelikož se jednalo především o pacientky v chronickém stádiu po císařském řezu, cílem terapie bylo i zařazení prvků segmentálního stabilizačního tréninku.

Od začátku školního roku probíhají lekce se skupinou dětí se získanými (ne vrozenými) vadami nohou. Jsou zaměřené na zlepšení držení těla, chůzi a snížení bolestivosti díky senzomotorickému cvičení. Na začátku setkání se děti prostřednictvím školy hrou seznámily s modely kostry nohy a byly edukovány, cvičení samotné pak zahrnuje uvolnění svalů nohy, stimulaci plosky a cvičení včetně chůze bez obuvi po vhodném terénu.

“Za dosavadní průběh projektu jsme se setkali jen s pozitivní zpětnou vazbou od účastníků jednotlivých lekcí, což nás samozřejmě velice těší,” podotkl děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.


Projekt Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené s číslem 021/PVP_NE/OKD/212 je realizován za finanční podpory programu Ministerstva zdravotnictví ČR “Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021".


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová, Pavla Boháčová

15. 09. 2021