ZČU v nové kampani zdůrazní své strategické priority a představí značku ZČU princip

Studující Univerzita Zaměstnanci

„Vzdělávat mladé lidi tak, aby pochopili širší souvislosti světa 21. století a mohli sami výrazně přispět k jeho pozitivnímu a udržitelnému rozvoji,“ tak zní vize ZČU, obsažená ve strategickém záměru pro roky 2021–2025.

Pojmy širší souvislosti a udržitelnost, které vize zdůrazňuje, se staly také východiskem nové kampaně ZČU. Jejím cílem je představit Západočeskou univerzitu jako moderní školu, jež vychovává odborníky schopné překračovat hranice oborů, odborníky s přesahem, kteří dokáží vnímat svět v širších souvislostech a spolupracovat napříč disciplínami. Univerzita touto cestou upozorňuje na projekty založené na mezioborové spolupráci a interdisciplinární studijní programy. Odkazuje tak zároveň ke svým základním prioritám vytýčeným ve strategickém záměru pro roky 2021–2025, především k té, která hovoří o posílení interdisciplinarity ve vzdělávání a tvůrčí činnosti.  Právě v propojení a spolupráci oborů totiž spočívá velká síla ZČU, kterou chce univerzita do budoucna ještě znásobit.

Udržitelnost vnímá ZČU nejen z hlediska ekologie, ale i ve smyslu kvalitního, smysluplného vzdělávání, společenské odpovědnosti, promyšlené výroby a spotřeby i respektu k prostředí a lidem. Chápe ji jak na úrovni celospolečenské, tak na úrovni jednotlivce.

Aby byla budoucnost světa udržitelná, je potřeba vychovávat i specialisty s přesahem, říká ZČU a tuto svou jedinečnost vyjadřuje pomocí značky ZČU princip. ZČU princip, to je studium s přesahem na ZČU a udržitelná budoucnost díky ZČU.  

Právě tak se během října a listopadu bude Západočeská univerzita představovat uchazečům o studium i široké veřejnosti prostřednictvím outdoorové a online kampaně a na webu www.zcu.cz/zcuprincip.  

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

16. 09. 2021