ZČU v nové kampani zdůrazní své strategické priority a představí značku ZČU princip

Studenti Univerzita Zaměstnanci

„Vzdělávat mladé lidi tak, aby pochopili širší souvislosti světa 21. století a mohli sami výrazně přispět k jeho pozitivnímu a udržitelnému rozvoji,“ tak zní vize ZČU, obsažená ve strategickém záměru pro roky 2021–2025.

Pojmy širší souvislosti a udržitelnost, které vize zdůrazňuje, se staly také východiskem nové kampaně ZČU. Jejím cílem je představit Západočeskou univerzitu jako moderní školu, jež vychovává odborníky schopné překračovat hranice oborů, odborníky s přesahem, kteří dokáží vnímat svět v širších souvislostech a spolupracovat napříč disciplínami. Univerzita touto cestou upozorňuje na projekty založené na mezioborové spolupráci a interdisciplinární studijní programy. Odkazuje tak zároveň ke svým základním prioritám vytýčeným ve strategickém záměru pro roky 2021–2025, především k té, která hovoří o posílení interdisciplinarity ve vzdělávání a tvůrčí činnosti.  Právě v propojení a spolupráci oborů totiž spočívá velká síla ZČU, kterou chce univerzita do budoucna ještě znásobit.

Udržitelnost vnímá ZČU nejen z hlediska ekologie, ale i ve smyslu kvalitního, smysluplného vzdělávání, společenské odpovědnosti, promyšlené výroby a spotřeby i respektu k prostředí a lidem. Chápe ji jak na úrovni celospolečenské, tak na úrovni jednotlivce.

Aby byla budoucnost světa udržitelná, je potřeba vychovávat i specialisty s přesahem, říká ZČU a tuto svou jedinečnost vyjadřuje pomocí značky ZČU princip. ZČU princip, to je studium s přesahem na ZČU a udržitelná budoucnost díky ZČU.  

Právě tak se během října a listopadu bude Západočeská univerzita představovat uchazečům o studium i široké veřejnosti prostřednictvím outdoorové a online kampaně a na webu www.zcu.cz/zcuprincip.  

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

16. 09. 2021


Software BrainIn usnadní lidem s poškozením mozku návrat k běžnému životu

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

12. 10. 2021

Tandem nabízí novou aplikaci pro interaktivní prohlídky města

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Centrum výměny mládeže

04. 10. 2021

Profesore Jiří Barta (zakladatel ateliéru), Jan Van Woensel (kurátor výstavy) a Vojtěch Domlátil (vedoucí ateliéru)

Ateliér Animace slaví desáté narozeniny

Úspěchy Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 10. 2021

Téměř sto nových učitelů promovalo na Fakultě pedagogické

Absolventi Studenti Studium

Fakulta pedagogická

14. 10. 2021

Plzeňské rozhovory zvou na sérii besed. Připomenou třeba události z 11. září 2001

Beseda Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

06. 10. 2021