První pomoc z vodní hladiny už není pro studenty 1. ročníku FZS neznámé téma

Seminář Sport Studenti

Druhý zářijový víkend se prváci Fakulty zdravotnických studií v rámci předmětu "První pomoc z vodní hladiny – výcvik" zúčastnili výcviku u Vodní záchranné služby na přehradě Hracholusky.

Studenti si vyzkoušeli záchranu tonoucího, při které vyskakovali přivázaní na laně z jedoucího člunu, a vyhledávání pohřešované osoby ve vodě. Mezi součásti kurzu patřil i nácvik ovládání plavidel, jako jsou paddleboardy, kajak, pramice a kanoe. Studenty velice oslovilo, když se do výcviku zapojil i jejich děkan. Hned od prvních dní tak mohli vidět, jak je fakulta se studenty úzce propojena a že studium na FZS je velice pestré a klade důraz na praxi.

V rámci kurzu probíhala také výuka první pomoci. Studenti se seznámili se základními postupy při kardiopulmonální resuscitaci, s tím, jak postupovat u člověka, který se dusí, nebo jak zastavit masivní tepenné krvácení. Součástí nabitého programu bylo i lezení po lezecké stěně nebo stavění věže z beden, při kterém měl student přivázaný na laně za úkol postavit pod sebe co nejvíce krabic. V průběhu kurzu hráli studenti sportovní hry – ufoball, kubb nebo ringo.

Na závěr čekala studenty noční hra s několika stanovišti. Na okruhu, který vedl lesem, překonávali rokli pomocí lan a kladky, dále si vyzkoušeli transport pacienta na scoop rámu nebo péči o motorkáře, který havaroval v nepřístupném terénu.

"První ročník této akce hodnotím jako velice úspěšný. Cením si toho, že studenti napříč prvními ročníky měli možnost poznat své nové spolužáky i starší studenty fakulty a díky skvělé organizaci akce a pestrému programu získat nové zkušenosti, které během svého studia i po něm určitě využijí," říká odborná asistentka katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Klára Gillernová.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

17. 09. 2021