Workshop nástěnných technik zanechal nové stopy v areálu kampusu

Univerzita Veřejnost Výstava

Ve druhém zářijovém týdnu proběhlo pokračování interního workshopu nástěnných technik ateliéru Grafika. Tři pedagogové tohoto ateliéru a studentka magisterského studia doplnili zárodečnou mozaiku nástěnných realizací z minulých let o nové zásahy na vnější stěně obvodové zdi nádvoří FDU.

Lapidární typografická kompozice Saida Ismaila je budována do vysokého reliéfu pomocí vyřezávaných písmových forem z fasádního polystyrenu, lepených na nosnou podkladovou stěnu. Následně aplikovaný vápenocementový špric sjednocuje motiv monochromní barevnosti. Současné průmyslové stavební materiály a postupy jsou zde užity svobodně, s jasným záměrem a ve výrazové jednotě.

Jan Kocman vytvořil geometrickou kompozici definovanou volnými šablonami. Skrz ně nanášené barvy v tónech šedé srůstají s barevností podkladu.

Akcentem na celé ploše stěny je monumentální realizace Dagmar Dolíhalové. Graffiti inspirované krajinou Islandu vystupuje z řady tvaroslovím, pestrou barevností, formátem i horizontální kompozicí. Přípravný bílý podklad byl odrazovým můstkem pro kresbu barevnými spreji.

Bedřich Kocman minimalistickým zásahem vytvořil pauzu mezi dvěma tvůrčími etapami. Pomocí diamantového řezného a brusného kotouče a vidiových vrtáků rozčlenil úzký, vertikální pruh betonové plochy. Stopy těchto nástrojů přitom striktně sledují horizontálně vertikální členění stěny a intuitivně vytváří hru elementárních grafických prvků v nízkém reliéfu.

Galerie


Said Ismail

Jan Kocman

Dagmar Dolíhalová

Bedřich Kocman, 5x foto: Said Ismail

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bedřich Kocman

01. 10. 2021