Na Fakultě strojní vznikla Internacionální průmyslová rada

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf uspořádala Fakulta strojní první zasedání Internacionální průmyslové rady, které se konalo ve Furth im Wald. Tématem byla digitalizace a 5G sítě. Rada má rozvinout příhraniční region a pomoci snížit nedostatek technicky vzdělaných lidí na trhu práce.

První zasedání Internacionální průmyslové rady bylo zaměřeno na aktuální téma digitalizace a 5G sítě. Jednání se účastnili kromě zástupců vysokých škol a průmyslových podniků z obou stran hranice také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Generálního konzulátu ČR v Mnichově, Česko-německé obchodní a průmyslové komory (IHK) a Českomoravské konfederace odborových svazů. 

Internacionální průmyslová rada má za cíl vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a rozvoj v rámci celého regionu na úrovni vysokých škol, průmyslových podniků, odborových svazů, klastrů, hospodářských komor a zástupců středních škol. Zasedat bude dvakrát do roka a zástupci jednotlivých zapojených skupin se v ní budou společně zabývat aktuálními tématy, kterými jsou vedle zmíněné digitalizace a 5G sítě, aditivní výroba a technologie, profesní vzdělávání a uhlíková stopa - zelená výroba. Během každého zasedání Internacionální průmyslové rady bude na danou problematiku pohlíženo z různých úhlů pohledu a jednotlivé výsledky budou dále rozvíjeny na několika úrovních. Hlavním cílem rady je napomoci snížit převis nedostatku technicky vzdělaných lidí v příhraničním regionu, odbourat kulturní a jazykové bariéry, vzájemně se inspirovat pro další rozvoj a rozšířit povědomí o trhu práce u věkové skupiny 15–29 let.

Kromě aktivit, které budou vyvíjet jednotliví členové Internacionální průmyslové rady, vzniknou také odborné přednášky, workshopy a edukativní exkurze ve firmách pro studenty středních a vysokých škol, které budou současně cílit na podporu rozvoje technické vzdělanosti na obou úrovních školství v České republice i Německu. 

"Fakulta strojní a Technická vysoká škola v Deggendorfu jsou významnými zástupci pro rozvoj technicky vzdělaných lidí v příhraničním regionu, který je z hlediska průmyslu velice úzce propojen. Ačkoliv se to na první pohled úplně nezdá, na obou stranách hranice řešíme nedostatek technicky vzdělaných lidí na trhu práce a problematiku odlivu studentů ze středních škol. Ti pak často vlivem nabídky práce v podnicích opouští v útlém věku studia a nedomýšlí, co bude dál. Tomu bychom rádi společně zabránili a napomohli tak propagovat techniku a technické vzdělávání," uvedl děkan Fakulty strojní Milan Edl. 

Současně je podle něj potřeba se na problematiku dívat v globálním hledisku z pohledu průmyslových podniků, sdružení i z oblasti odborových svazů. "A proto jsme oslovili výše zmíněné skupiny, aby nám s tímto řešením pomohly. Rádi bychom se také jednotlivými poznatky inspirovali na úrovni výuky na vysoké škole a získali tak podněty pro rozvoj našich studijních programů. Již několik let máme na fakultě profesní studijní obory, které mají také naši kolegové v Bavorsku, a i tam vidíme prostor pro další rozvoj. Naším cílem je také inspirovat jednotlivé členy rady a přinášet jim prostřednictvím výměny informací, názorů a zkušeností i nové poznatky, aby také pro ně byla jednotlivá zasedání zajímavá," dodal děkan.

Vznik Internacionální průmyslové rady je umožněn díky financování prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

04. 10. 2021


Studenti Fakulty právnické uspěli v mezinárodní soutěži vědeckých prací

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta právnická

05. 10. 2021

Česko-bavorský přeshraniční projekt došel zdárně k plánovanému konci

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

08. 10. 2021

Fakulta filozofická se představuje ve Staré synagoze

Tisková zpráva Veřejnost Výstava

Fakulta filozofická

14. 10. 2021

Profesor Kurt Gebauer z Fakulty pedagogické je Umělcem roku

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

06. 10. 2021

Fyzioterapeuti z Fakulty zdravotnických studií prohlubují své zkušenosti v Berlíně

Hosté Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 10. 2021