Sutnarka pořádá pro vybrané ateliéry přijímačky nanečisto

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara nabízí studentům posledních ročníků všech typů středních a vyšších odborných škol příležitost vyzkoušet si přijímací řízení ke studiu nanečisto.

V roce 2021 otevírá fakulta DEMO přijímačky pro tři zcela odlišné ateliéry - Průmyslový design, Socha a prostor a Nová média. Během přijímaček nanečisto si zájemci vyzkouší úkoly, se kterými se později mohou setkat při regulérním přijímacím řízení. V rámci tří online a jednoho osobního setkání se rovněž seznámí s pedagogy, poznají zázemí ateliérů a prostředí fakulty. Předem zveřejněná zadání úkolů a přesný harmonogram průběhu přijímaček nanečisto je k nalezení na webu fakulty

DEMO přijímačky neovlivňují a nenahrazují skutečné přijímací řízení ke studiu. Představují ale dobrou možnost, jak si o něm zjistit informace, prozkoumat ateliér a fakultu, konzultovat vlastní portfolio... Dvě online setkání proběhnou ve skupině, do které se zájemce přihlásí na odkazu po registraci na webu fakulty. Bezprostředně na to navazuje Den otevřených dveří fakulty, který nabídne kromě třetího online setkání i osobní konzultace.

Registrace zájemců o DEMO přijímačky je otevřena do neděle 10. 10. 2021 elektronicky.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

04. 10. 2021


Festival komorní grafiky ocenil pedagogy ze Sutnarky

Úspěchy Výstava Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021

Z elektronických digitálních materiálů budou obvody místo lidí stavět roboti

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

29. 11. 2021

Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná Fakultou zdravotnických studií

Konference Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

02. 12. 2021

Račte nahlédnout do jubilejních Pokojů

Festival Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2021

Studentka Karin Řezáčová reprezentuje Česko na mistrovství světa v házené

Sport Studenti

Celouniverzitní

03. 12. 2021