Česko-bavorský přeshraniční projekt došel zdárně k plánovanému konci

International Spolupráce Studující

Studenti z Plzně a Deggendorfu si zvýšili kompetenci, znalosti a dovednosti a také si zlepšili uplatnění na pracovním trhu.

Na konci srpna skončil na Fakultě zdravotnických studií jednoroční projekt č. 284 Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu. Cílem projektu bylo odbourání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce, uvedla hlavní řešitelka projektu Rita Firýtová. Na projektu se podílely dvě partnerské vysoké školy – Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Technische Hochschule Deggendorf prostřednictvím Technologického kampusu Cham.

Zvýšení kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe a jejich lepší uplatnění na pracovním trhu v obou regionech bylo hlavním projektovým cílem. Jako dílčí obsah pak studenti společně řešili problém inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického (léčebné lázeňství, pozn. red.) provozu v česko-bavorském regionu.

Děkan FZS Lukáš Štich zmínil, že i přes složitou epidemiologickou situaci zvládli studenti všechny naplánované aktivity. V zimním semestru akademického roku 2020/21 absolvovali tři online exkurze do lázní a konzultace s asociovanými partnery, ze kterých vyplynula témata společné studentské mezioborové mezinárodní spolupráce na inovacích v lázeňství: přístroj na aquafitness pro zdravotně postižené, zvedák pro nástup zdravotně postiženého do bazénu či vířivky a motomed pro ležícího pacienta.

Na daných tématech pracovali studenti týmově celý letní semestr 2020/21. Vzhledem k omezeným možnostem online setkávání pro ně byly vytvořeny studijní opory, připravena přednáška Balneologie – využití přístrojů ve cvičení hendikepovaných a studenti také prošli online kurzem Prezentační dovednosti v online prostředí. Na konci června prezentovali online své inovační návrhy. Na úplný závěr se díky zlepšení epidemiologické situace mohli v červenci setkat v TC Cham a TH Deggendorf.


Projekt byl realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020. 


      

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová, Pavla Boháčová

08. 10. 2021