Fakulta filozofická se představuje ve Staré synagoze

Tisková zpráva Veřejnost Výstava

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vystavuje v plzeňské Staré synagoze sérii fotografií, jejichž prostřednictvím chce veřejnosti přiblížit zaměření svých kateder i uplatnění absolventů. Výstavu Obrazy přecházejí ve zvuky si lidé mohou prohlédnout do 31. října.

Ústředními postavami fotografií jsou studenti a absolventi všech deseti kateder Fakulty filozofické ZČU. Zachyceni jsou v prostorách významných veřejných, kulturních a společenských institucí, a to jak v Plzni, tak na dalších místech Plzeňského i Karlovarského kraje. Snímky, jejichž autorem je fotograf Miroslav Chaloupka, tak návštěvníky výstavy zavedou do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Loosových interiérů, do prostor Francouzské aliance v Plzni, ale také do prostředí Dolu Jeroným – národní kulturní památky na Sokolovsku. Návštěvníci na nich poznají například i Národopisné muzeum Plzeňska, relikviář sv. Maura na Státním hradě a zámku Bečov nebo interiér Staré synagogy, kde je výstava umístěná.

Prostřednictvím fotografií chce fakulta přiblížit, čím se její jednotlivé katedry zabývají, co se na nich vyučuje a především, jak a kde se uplatní jejich absolventi. Podle děkana Davida Šance tak fotografie připomínají to, co je pro Fakultu filozofickou významné. „To nejcennější jsou naši studenti a studentky, které vzděláváme, inspirujeme a také oni inspirují nás. Výstavou jsme však zároveň chtěli vyjádřit, že jsme pyšní na to, že jsme součástí Plzně a Plzeňského kraje. Jakožto fakulta situovaná v centru krajské metropole to pociťujeme velmi intenzivně a snažíme se naplňovat svou třetí roli,“ uvedl během vernisáže děkan David Šanc. Připomněl také, že výstava je příspěvkem fakulty k oslavám letošního 30. výročí založení ZČU.

„Univerzity mají významnou zodpovědnost – vzdělávají a formují mladé lidi, kteří budou utvářet budoucí svět. Zapojením studentů do aktivit, jako je například i tato výstava, jim vyjadřujeme naši důvěru a to, jak významní pro nás jsou,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček. Ocenil, že tvůrci výstavy využili také lokality Karlovarského kraje, kde ZČU působí jako jediná veřejná vysoká škola.

Hosty vernisáže přivítal ve Staré synagoze i předseda Židovské obce Plzeň Jiří Löwy a pozdravil je také primátor města Plzně Martin Baxa, který mimo jiné připomněl společné projekty města a zdůraznil význam sociálně vědních a humanitních oborů pro společnost.

Na vernisáž navázal v 18 hodin rockový koncert, na kterém vystoupili absolventi a zaměstnanci Fakulty filozofické ve formacích Absolutně černé těleso, The New Normal a Eddie the Pilsener.

Výstavu si lidé budou moci v prostorách Staré synagogy prohlédnout do 31. října. Otevřeno je vždy od neděle do pátku od 10 do 18 hodin.

Fakulta filozofická byla založena jako součást Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, tehdy ještě pod názvem Fakulta humanitních studií. Současný název přijala roku 2005. Fakulta vzdělává na deseti katedrách přibližně 1400 studentů ve studijních programech humanitního a společenskovědního zaměření. Kromě tradičních disciplín, jako jsou filozofie, archeologie či historie, se zaměřuje na studium společnosti moderní doby. Zabývá se aktuálními sociologickými tématy, otázkami politologie a mezinárodních vztahů, zajímá se o regiony Blízkého východu a Afriky. Svou pozornost věnuje také česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků. Hraje důležitou roli ve společenském a kulturním životě města Plzně.

Galerie


Výstavu zahájil děkan David Šanc.

Rektor Miroslav Holeček ocenil zapojení studentů i zaměření na lokality Plzeňského i Karlovarského kraje.

Návštěvníky vernisáže pozdravil primátor města Plzně Martin Baxa.

Předseda Židovské obce Plzeň přivítal hosty ve Staré synagoze.

Autorem vystavených snímků je fotograf Miroslav Chaloupka.

Na vernisáž navázal koncert kapel zaměstnanců a absolventů fakulty.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

14. 10. 2021