Téměř sto nových učitelů promovalo na Fakultě pedagogické

Absolventi Studenti Studium

Drtivá většina absolventů navazujících učitelských programů míří na pozice ve školství. Budou učit matematiku, český jazyk nebo geografii.

Již druhých promocí v tomto roce se na zámku Kozel účastnilo přes 180 studentů magisterských a bakalářských programů Fakulty pedagogické. Byli to studenti, kteří využili čas prázdnin k přípravě na podzimní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob nebo si dodělávali poslední předměty, aby už jako absolventi mohli nastoupit do navazujících magisterských programů.

Organizaci opět poznamenala opatření ministerstva zdravotnictví. Menší skupiny dovolily bližší interakci s loučícími se akademiky a podle krátkých rozhovorů bylo zřejmé, že drtivá většina absolventů navazujících učitelských programů míří na pozice ve školství. Praxi tak obohatí skoro sto nově kvalifikovaných učitelů rozličných aprobací včetně matematiky, českého jazyka nebo geografie. Početnou skupinou byli také absolventi studijního programu Učitelství pro MŠ a programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, včetně kombinovaných forem.

Restrikce spojení s pandemií koronaviru v letošním akademickém roce ovlivnily zejména výuku prakticky nebo dovednostně zaměřených předmětů, uzavřely laboratoře i tělocvičny. Akademici fakulty proto využili řadu nových nástrojů efektivní distanční výuky, aby studentům umožnili studium absolvovat, a museli skloubit stále se měnící epidemiologická pravidla s obsahy a požadavky předmětů a udržet odpovídající kvalitu výuky.

Galerie


Fakulta pedagogická

Jan Krotký

14. 10. 2021


Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

30. 11. 2021

Erasmus v Talinnu pohledem studentky Fakulty filozofické

International Studenti Univerzita

International Office

19. 11. 2021

Bečovský zámek velkolepě představil novou expozici. Světelná instalace se dotýkala hvězd

Spolupráce Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

02. 12. 2021

Čeští a němečtí studenti se zabývají cíli udržitelného rozvoje

International Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

29. 11. 2021

Adventní kalendář FPE rozdává dárky

Soutěž Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

29. 11. 2021