Sutnarka pořádala Den otevřených dveří

Studium Univerzita Veřejnost

Téměř devět stovek návštěvníků zavítalo v pátek 22. října na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Využili tak příležitost prohlédnout si ateliéry a seznámit se s pedagogy a stávajícími studenty.

V minulém roce fakulta otevřela z důvodu epidemiologické situace své dveře pouze virtuálně, letos si tento den uchazeči mohli užít v reálném čase a tváří v tvář. Měli možnost projít všemi ateliéry, prohlédnout si ukázky studentských prací i vybavení ateliérů a získat užitečné informace k přijímacím zkouškám i ke studiu na Sutnarce. Proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Jindřich Lukavský a studijní referentka Eva Hellmayerová v rámci dvou info bloků představili jednotlivé ateliéry a jejich projekty, poradili, jak se připravit na talentové přijímací zkoušky i jak sestavit portfolio prací.

Navštívit bylo také možné i detašované dílny ateliéru Socha a prostor a ateliéru Design nábytku a interiéru, které jsou umístěny v DEPO2015.

Na Sutnarku mohou zájemci o umění zavítat i v průběhu celého roku, kdy se konají výstavy a kulturní akce. Nejbližší celofakultní výstava prezentující klauzurní a semestrální práce napříč ateliéry bude probíhat od 31. ledna do 10. února 2022.

Foto: Alex Dym, Veronika Zrůstová

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

27. 10. 2021