ZČU navštívili kolegové z partnerské Technische Hochschule Rosenheim

Spolupráce Veřejnost Zaměstnanci

Na Západočeskou univerzitu přijeli 26. října hosté, kteří spolupracují s Fakultou ekonomickou v rámci programu Erasmus+. Delegaci doprovodily také zástupkyně Euroregionu Dunaj-Vltava.

Devítičlenná skupina, v čele s děkanem Fakulty chemických technologií a ekonomiky profesorem Philippem Keilem, reprezentovala kampus v Burghausenu na německo-rakouských hranicích. Kromě vzdělání v oblasti podnikové ekonomiky nabízí toto pracoviště také studium jiných oborů, jako jsou chemické technologie, chemotronika nebo technologie životního prostředí.


V kampusu ZČU přivítala hosty prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová, jednání s nimi se zúčastnili zástupci Fakulty ekonomické, Fakulty aplikovaných věd, Fakulty strojní a International Office. „S TH Rosenheim máme uzavřenu bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus+," říká proděkan po internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické Jiří Preis. „Během společného setkání byly projednávány různé další možnosti rozšíření spolupráce, například při přeshraničních projektech, nejen s naší fakultou, ale také s kolegy z Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd," dodává.  

Členové delegace měli možnost setkat se během dne také se studenty. V předmětu KMO/MSA (Marketingové studie a analýzy) vystoupila profesorka Silvia Seibold, která o marketingu přednášela studentům navazujícího magisterského studia Fakulty ekonomické. Celý program byl simultánně tlumočen do českého a německého jazyka. Skupina devíti hostů zakončila svou návštěvu prohlídkou kampusu na Borech a zavítala také do výzkumného centra RTI.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

02. 11. 2021