Děkanem Fakulty elektrotechnické zůstává Zdeněk Peroutka

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Fakultu elektrotechnickou povede i v následujícím čtyřletém období dosavadní děkan Zdeněk Peroutka. V tajném hlasování o tom rozhodl akademický senát fakulty. Ze 17 přítomných členů 18členného senátu hlasovalo 16 pro, jeden senátor se hlasování zdržel.

Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. (1976), který stojí v čele Fakulty elektrotechnické od března 2018 a jenž působí také jako ředitel jejího výzkumného centra RICE, se o děkanský post ucházel jako jediný kandidát. Do druhého období vstoupí Zdeněk Peroutka v březnu 2022. 

Zdeněk Peroutka vystudoval Fakultu elektrotechnickou ZČU, obor Komerční elektrotechnika (2000), v Plzni absolvoval i doktorské studium v oboru Elektronika, jeho část však strávil také na univerzitách v Paříži a Mariboru. V roce 2007 se na FEL habilitoval a o pět let později byl jmenován profesorem v oboru Elektronika. Během své kariéry získal tři významné mezinárodní patenty, výsledky jeho vědecké činnosti v oblasti pohonů a systémů pro dopravní techniku a energetiku dovedl až ke komerčnímu využití. Před svým nástupem do funkce děkana působil Zdeněk Peroutka od roku 2010 jako proděkan pro vědu a strategii FEL. V letech 2010–2016 byl vědeckým ředitelem fakultního výzkumného centra RICE, od června 2016 je jeho ředitelem.   

Pod vedením Zdeňka Peroutky fakulta reformovala studijní nabídku – uchazečům nyní nabízí jeden společný bakalářský studijní program Elektrotechnika a informační technologie umožňující studentům větší flexibilitu ve volbě předmětů a navazující magisterské studium koncentrovala do menšího počtu programů, v nichž studenti získávají specializaci. Od září má FEL nově akreditovaný také společný doktorský studijní program. V mezinárodním hodnocení podle tzv. Metodiky 17+ letos získala fakulta v modulu týkajícím se výsledků aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost nejvyšší možné hodnocení – excellent. V roce 2018 obdržela prestižní známku Evropské komise HR Award za péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, kterou letos obhájila.    

V následujících čtyřech letech chce děkan Zdeněk Peroutka mimo jiné posílit pozici fakulty z hlediska počtu studentů v českých i anglických studijních programech. Plánuje zavést efektivní využívání flexibilních forem vzdělávání s rozsáhlou aplikací digitálních technologií. Ve vědě a výzkumu chce strategicky a systematicky podporovat klíčové fakultní týmy, rozvíjet a prohlubovat mezioborovou spolupráci se subjekty z výzkumné a aplikační sféry i veřejného sektoru a podporovat tvůrčí a inovační potenciál malých a středních podniků.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

09. 11. 2021