Sutnarka udělovala Cenu Ladislava Sutnara

International Tisková zpráva Univerzita

Proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Vojtěch Aubrecht, který od ledna 2022 nastoupí do čela fakulty jako děkan, předal v úterý 9. listopadu v obřadní síni plzeňské radnice Ceny Ladislava Sutnara jejich laureátům. Svá ocenění osobně převzali představitelé tří zahraničních institucí.

V minulém roce se slavnostní ceremoniál s ohledem na pandemickou situaci nemohl uskutečnit, proto v sobě letošní desátý ročník spojil také ocenění z loňského ročníku. Pozvání na slavnostní udílení přijala ilustrátorka a předsedkyně Asociace švédských ilustrátorů a grafických designérů Josefine Engström (loňský laureát), zástupce rektora Kunst Akademie Düsseldorf Christoph Lenhart a Gerfried Stocker, umělecký ředitel společnosti ArsElectronica Linz. Svoji děkovnou řeč zaslal také letošní laureát a americký grafický designér Stefan Sagmeister. Zbývající tři loňští laureáti ocenění nemohli převzít osobně, ceny jim proto budou předány individuálně.

 „V době, kdy nás COVID zahání do izolace a sociální sítě uzavírají do názorových bublin – je životně důležité se konfrontovat s osobnostmi a institucemi v širokém okruhu našeho působení. Je nutné vést dialog a veřejně se vyjadřovat k zásadním otázkám současnosti. A je dobré vědět, že svět je plný přátel, kteří sdílejí stejnou snahu: vytvářet krásnější a lepší budoucnost. I když, v kontextu dosavadní lidské činnosti by se možná slušelo spíše říci: konat tak, aby svět zůstal dobrý a krásný i pro budoucí generace,“ uvedl ve svém proslovu proděkan Aubrecht. 

 

Laureáti Ceny Ladislava Sutnara 2021

Kunst Akademie Düsseldorf - instituce s dlouhou historií tradující se do šedesátých let 18. století. V průběhu svého vývoje a fungování se stala mezinárodně uznávanou. Mezi vrcholy jejího přínosu pro kulturní dědictví patří tzv. düsseldorfská malířská škola z 1. poloviny 19. století nebo období od konce 50. do konce 70. let 20. století, kdy je spojena se jmény jako např. Joseph Beuys, Heinz Mack, Otto Piene, Gerhard Richter a Günther Uecker. V současné době je její koncepce vzdělávání považována za jednu z nejliberálnějších na světě. Působí zde skvělí vyučující z Velké Británie, USA, Rakouska, Dánska, Belgie, samozřejmě Německa a z dalších zemí. Za dlouhodobou kvalitu, s níž poskytuje vzdělávání na poli umění a za nebývalou podporu kosmopolitního dialogického ducha umění si bezesporu zasluhuje udělení Ceny Ladislava Sutnara.

 ArsElectronica Linz - společnost založená v roce 1979. Její filosofie je postavena na postulátu, že digitalizace není technologickým, ale společenským vývojem. Instituce se v průběhu let úspěšně vyvíjela, zmnožovala své aktivity a aktiva a prokázala tak opodstatněnost myšlenek, které stály na počátku jejího vzniku. Prostřednictvím své činnosti reflektuje rychlý průběh digitální revoluce. Za podporu sepjetí umění, technologie a společenských věd a za příkladné a dlouhodobé budování prostoru pro svobodnou demonstraci průkopnických prototypů, nových forem komunikace, inovativních obchodních modelů, a prorockých děl umělců, jí udělujeme Cenu Ladislava Sutnara.

Stefan Sagmeister získává Cenu Ladislava Sutnara za odvahu, s níž se celý život věnuje grafickému designu. Tento obor vystudoval na Univerzitě užitých umění ve Vídni a v rámci Fulbrightova stipendia na Pratt Institute v New Yorku.  V roce 1993 založil studio Sagmeister Inc. v New Yorku. Od té doby navrhoval loga, grafiku a obaly pro tak rozmanité klienty jakými jsou Rolling Stones, HBO, Guggenheimovo muzeum a Time Warner. Dlouhodobě spolupracuje s hudebníky Davidem Byrnem a Louem Reedem. Jeho práce byly vystaveny v Curychu, Vídni, New Yorku, Berlíně, Japonsku, Ósace, Praze, Kolíně a Soulu. Vyučuje na School of Visual Arts in New York a jeho motto zní: „Odvaha tvůrce, kterou vdechl designu, v designu přetrvává i po jeho dokončení.“ Právě jeho odvaha jej často v očích druhých činí kontroverzním. Rozhodl se odkázat 25% své práce uměleckému světu, 25% vědecké komunitě, 25% společenským případům a zbývající čtvrtinu hudebnímu průmyslu. Slavnostního ceremoniálu se nemohl zúčastnit, avšak zaslal své poděkování, které bylo na ceremoniálu předneseno. Cena mu bude předána individuálně.

 

Laureáti Ceny Ladislava Sutnara 2020

Svenska Tecknare / SWE

Svenska Tecknare, Asociace švédských ilustrátorů a grafických designérů získala Cenu Ladislava Sutnara za příkladnou péči o ochranu práv duševního vlastnictví ilustrátorů, umělců a grafiků. Sdružení, které bylo založeno v roce 1955, je velkým vzorem pro další evropské profesní organizace, které se zabývají návrhy a změnami pravidel v oblasti autorského zákona, nabízí kvalifikované poradenství a sledují a reflektují problémy v kulturní a obchodní politice. Cenu převzala osobně Josefine Engström, ilustrátorka a předsedkyně asociace.

Nigel Holmes / USA

Získal Cenu Ladislava Sutnara za mimořádně podnětné a aktivizující dílo v oblasti vizualizace informací. Jeho práce byla a je velmi vlivná, a nepochybně je často v dobrém smyslu kontroverzně vnímána z důvodu jeho jedinečného stylu, v němž se uplatňuje řada experimentů. Nigel Holmes se ve své práci zaměřuje na informační grafiku a informační design. Absolvoval na Royal College of Art v Londýně a otevřel si vlastní úspěšnou grafickou praxi. Nejprve pracoval jako ilustrátor na volné noze a grafik pro klienty jako  British Broadcasting Corporation, Ford Motor Company a Island Records. Jeho práce se objevila v New Scientist, Radio Times, The Observer, Daily Telegraph a The Times. Později se stal ředitelem v mapovém a grafickém oddělení časopisu Time. Pracoval pro Apple, Fortune, Nike, The Smithsonian Institution, Sony, United Healthcare, US Airways a Visa. Slavnostního ceremoniálu se nemohl zúčastnit a cena mu bude předána individuálně.

Neville Brody / UK

Získal Cenu Ladislava Sutnara za přínos v oblasti grafického designu a typografie a jeho úspěch v interdisciplinárním dialogu.

Neville Brody je britský grafický designér, typograf a art director. Absolvoval London College Printing a Hornsey College of Art. Je známý díky své práci pro magazín The Face a magazín Arena, stejně jako díky práci na přebalech alb skupin jakými jsou například Depeche Mode nebo Cabaret Voltaire. V roce 1994 založil společnost Research Studios a je jedním ze zakládajících členů Fontworks. Nově je také vedoucím v oddělení Communication Art and Design na Royal College of Art. Společnost Research Studios – Research Publishing produkuje a publikuje multimediální díla mladých umělců. Primárně se zaměřuje na konferenci a čtvrtletní fórum FUSE, které se věnuje experimentální typografii a komunikaci. Tato setkání umožňují dialog mluvčích z oblasti designu, architektury, zvuku, filmu, interaktivního designu a webdesignu. V roce 1990 založil společně s Erikem Spikermannem největší typografickou knihovnu FontFont. Z jím navržených fontů stojí za zmínku nově vytvořené logo pro The Times – Times Modern, New Deal a také font Industria. Slavnostního ceremoniálu se nemohl zúčastnit a cena mu bude předána individuálně.

HIT Holon Institute of Technology / ISR

Cena Ladislava Sutnara byla udělena škole Holon Institute of Technology (HIT) za její nesporné úspěchy na poli propagace a realizace konceptu „Hi-Tech Nation“ prostřednictvím průkopnické kreativity, výzkumu a vývoje. HIT představuje kombinaci akademie a průmyslu a razí integraci vědy, inženýrství, designu a managementu. Vizi školy: „Ovlivňovat akademickou obec v Izraeli i v zahraničí.“ se daří úspěšně naplňovat. Jsme poctěni, že jsme se stali partnery školy na její misi. Slavnostního ceremoniálu se zástupce instituce nemohl zúčastnit a cena bude tudíž předána individuálně.

 

 

Cena Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navazuje na odkaz plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje fakulta poctu životu a dílu tohoto významného umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem.

Cena je udělována se svolením syna Ladislava Sutnara, pana Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine.

Cena Ladislava Sutnara je udělována žijícím českým i zahraničním umělcům za výjimečné výkony na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu, případně i ve spojení s působením pedagogickým. Cena může být udělena i institucím, které svým programem a aktivitou podporují moderní umění a design.

Odbornou porotou, která vybírá oceněné umělce z nominací od odborné  veřejnosti, jsou členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Podobu Ceny Ladislava Sutnara navrhl doc. M.A. Petr Vogel. Tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Galerie


Cenu předává nynější proděkan a budoucí děkan fakulty Vojtěch Aubrecht.

Gerfried Stocker převzal cenu za společnost ArsElectronica.

Hovoří rektor ZČU Miroslav Holeček.

Za asociaci Svenska Tecknare převzala cenu Josefine Engstrom.

Za Kunstakademie Düsseldorf převzal cenu Christoph Lenhart.

Společná fotografie.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Šárka Stará

09. 11. 2021