Proběhl 13. ročník Konference studentských odborných prezentací

Soutěž Spolupráce Studující

Dne 9. listopadu 2021 pořádal Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se středními školami z Plzně a Plzeňského kraje 13. ročník Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích.

Do soutěže se tentokrát zapojilo 10 středních škol: Gymnázium Luďka Pika, Plzeň; Sportovní gymnázium, Plzeň; Církevní gymnázium, Plzeň; Gymnázium a střední odborná škola Rokycany; Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy; Masarykovo gymnázium, Plzeň, Obchodní akademie Plzeň; Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň; Střední odborná škola a Gymnázia BEAN,s.r.o. Staňkov a SŠ Horažďovice. Účast studentů středních škol podpořila finanční odměna, kterou Ústav jazykové přípravy získal z fondu rektora ZČU.

Podmínkou účasti na konferenci bylo přednesení prezentace v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Každému účastníkovi mohla odborná porota položit související otázky. Přihlášení studenti letos mezi sebou porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině a francouzštině. V letošním roce se konference zúčastnilo 38 studentů ZČU a 35 studentů SŠ. Mezi všemi účastníky byli i dva studenti, kteří prezentovali ve dvou cizích jazycích.

Studentské prezentace a následné diskuze hodnotily poroty, ve kterých vedle vyučujících UJP ZČU zasedli i zástupci partnerských a sponzorských subjektů - Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Velvyslanectví Mexika a Velvyslanectví Chile, ADP Employer Sevices a.s., Robert Bosch, spol. s r. o., AKKA, s.r.o., Bagmaster, ETD TRANSFORMÁTORY a.s. a Nakladatelství Klett.

Zástupci firem ocenili zájem studentů o studium cizích jazyků ve svých vstupech v úvodu konference a nabídli jim možnosti stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací. Při závěrečném ceremoniálu předávali hodnotné věcné a finanční ceny těm, kteří se umístili nejlépe. Studenti ZČU na 1.-3. místě získali mimořádné stipendium.

Všem účastníkům děkujeme za přípravu odborných a velmi kvalitně přednesených prezentací. Těšíme se na účast v příštím ročníku Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová, koordinátor koference

18. 11. 2021