Fakulta právnická se zúčastnila mezistátního setkání kateder trestního práva

Konference Spolupráce Tisková zpráva

Tradiční akce pro účastníky z České republiky a Slovenska se letos uskutečnila v Bratislavě.

Ve dnech 4. a 5. listopadu se konalo setkání kateder trestního práva z České republiky a Slovenska a katedra Fakulty právnické Západočeské univerzity při něm nemohla chybět. Po minulém roce, kdy se setkání vinou covidové pandemie neuskutečnilo, je nyní hostila Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Kromě Západočeské univerzity se ho zúčastnili zástupci těchto institucí: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katedra trestného práva; Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky; Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra trestního práva; Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra trestního práva; Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici, katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín; Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Ústav verejného práva; Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katedra trestného práva; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, katedra trestného práva a kriminológie; Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra trestního práva; Policejní akademie České republiky v Praze, katedra trestního práva; Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, katedra trestního práva.

Součástí setkání kateder byla konference Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien. Akadémie Policajného zboru v Bratislave vedle samotného setkání a konference připravila i praktické ukázky výcviku budoucích policistů, ukázku vrtulníku a též kriminalistické činnosti. Na setkání zazněla velice podnětná témata, kdy jednotliví zástupci zhodnotili činnost kateder, výuku, vědu, výzkum a další aktivity za poslední dva roky.

V příštím roce by měla toto setkání zajistit katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Galerie


Fakulta právnická

František Vavera

18. 11. 2021


Výzkumné centrum NTIS se představuje v nových videích

Univerzita Věda Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

10. 01. 2022

Víte, jak chutná DOBROvolnictví?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2022

Citační manažer pomůže při psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

11. 01. 2022

My tři králové jdeme k vám, zaznělo před rektorátem ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 01. 2022

Studenti z Česka a Bavorska budou diskutovat o dopadech pandemie na život v příhraničí

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022